Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd, örngott/kasse åk 6

Skapad 2018-08-14 15:29 i Hågadalsskolan Uppsala
Grundskola 6 Slöjd
Du ska dekorera ett örngott/ en kasse med valfri teknik.

Innehåll

Arbetsplan textilslöjd, Örngott/kasse med dekorationer åk 6

Låt dig inspireras av färg, form och symboler för att skapa ett eget motiv som ska pryda ett örngott eller miljökasse.

Förmågor i fokus

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
 • Välja och motivera tillvägagångsätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
 • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

Mål

Att lära dig hur man utvecklar idéer utifrån inspirationskällor till att formge och framställa en produkt. Du kommer att lära dig fyra olika tekniker att dekorera med och prova att jobba med någon/några. Träna på att följa arbetsbeskrivningar och på grundläggande slöjd begrepp.

 

Arbetsgång:

Formgivning

 1. Ta del av inspirationsmaterialet.
 2. Välj produkt, örngott eller miljökasse.
 3. Gör en skiss, färglägg gärna. Bestäm vilka tekniker du vill jobba med.
 4.  

Praktiskt arbete

Följ arbetsbeskrivningen.

Reflektion

Beskriv ditt arbete, resultatet och hur du gått tillväga i loggbok samt med en avslutande utvärdering. Var noga med att använda slöjdord.

Bedömning

 • Formge och framställa slöjdföremål
 • Använda handverktyg, redskap och maskiner
 • Välja tillvägagångssätt och motivera sina val
 • Utveckla idéer
 • Formulera och välja handlingsalternativ
 • Ge omdömen om arbetsinsats

Uppgifter

 • Dekorationer

Matriser

Sl
Kopia av Kunskapskrav slöjd åk 1-6

F (insats krävs)
E
C
A
Slöjdföremål
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Hantverkstekniker
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Tillvägagångssätt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Inspirationsmaterial
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Arbetsprocessen
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdömen
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Tolka
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: