Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikhistoria åk 9

Skapad 2018-08-14 15:31 i Dalhemsskolan Helsingborg
Kursen ger kunskap om olika epokerna i den västerländska musikhistorien. Eleverna får en överblick och lär sig känna igen musik från dessa epoker.
Grundskola 9 Musik
Kursen ger kunskap om olika epokerna i den västerländska musikhistorien. Eleverna får en överblick och lär sig känna igen musik från olika epoker.

Innehåll

Syfte / Mål

Musik är en del av kulturarvet. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv. Du får i den här kursen lyssna på musik från olika historiska epoker. Du får höra talas om olika kompositionsformer, olika sätt att notera musik och se exempel på vilken funktion musiken kan ha och har haft i olika miljöer och kulturer. Din slutuppgift är att jobba med och redovisa kring två epoker med hjälp av en muntlig och en skriftlig presentation.

Kursens innehåll / Arbetsgång

Du väljer att fördjupa dig i en av följande epoker:

 Arbetsgång: Du ska jobba i häfte "Klassisk musik".

- Vi lyssnar på och lär oss känna igen musik från de olika epokerna, diskuterar skillnader och likheter, lär oss olika begrepp och vilken funktion musiken kan ha haft genom tiderna.

På lektionerna arbetar man med sin redovisning om de  epoker man själv valt.. Sök information i böcker, samt på internet (på ne.se finns bra material).

Skriftligt  inlämning av arbetet är --------, samt muntliga redovisningar inför klassen ------- /Datum bestämmer vi tillsammans/

Efter alla redovisningar skrivs ett teoretiskt prov på  epokerna.

Presentationens innehåll och bedömning

Du ska välja en epok (se ovan).

Förhistorisk tid / före 3000-talet f.Kr.)

Antiken /ca 500 före Kristus-ca 600 e Kr) 

Medeltiden /600-1400/

Renässansen /1450-1600/

Barocken /ca 1600-1750/

Klassicismen-Wienklassicismen /ca 1750-1815/

Romantiken /ca 1810-1920/

Modernismen /1900-/

 

 

Börja med att samla information om dina epoker. På biblioteken, på ne.se och bland böckerna i musiksalen och biblioteket, kan du hitta mycket. Ibland står matnyttig fakta i informationstexten på skivfodral. Se också till att skaffa och lyssna på musik från epok som du har valt  så att du lär känna just den stilen lite mer (youtube, spotify, etc).

Jag bedömer ditt arbete under lektionerna (hur du söker information, hur du lägger upp arbetet i din grupp, hur aktiv du är). Förutom den tid du lägger ner i skolan under lektionerna kommer du också att behöva arbeta hemma. Arbetet ska redovisas i form av en skriftlig presentation (skriven på dator), som lämnas in på Google Classroom.  Det skriftliga arbetet bedöms, liksom den muntliga redovisningen.

DETTA SKA ARBETET INNEHÅLLA

Du kommer att få en lista med vad ditt arbete ska innehålla.

Tänk på att vara noga med att ange alla källor. Skriv ner dessa redan från början.

Fråga gärna om du undrar över något.

/ Sabrina

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: