Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Valet 2018

Skapad 2018-08-14 21:34 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk SO (år 1-3) Matematik
Den 9 september är det val i Sverige. Hur går det till att rösta? Vad är demokrati egentligen? Vi lär oss mer om den demokratiska processen och följer valet i Sverige. Vi tränar på att skriva argumenterande texter. Vi skapar och avläser tabeller och diagram.

Innehåll

I arbetet utvecklar du din kunskap om:

 • Hur den demokratiska processen går till.
 • Ord och begrepp, exempelvis demokrati, diktatur, yttrandefrihet, parti, samhälle, kommun, landsting, val, rösta,  majoritet, minoritet, tabell, diagram, linjediagram, cirkeldiagram och stapeldiagram.
 • Hur argumenterande texter är uppbyggda.
 • Hur du kan avläsa tabeller och diagram.
 • Hur resultat kan redovisas i tabeller och diagram.

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi följer Lilla Aktuellt Valet.
 • Vi arbetar med texter i Boken om SO.
 • Vi ser film om den demokratiska processen.
 • Vi samlar och tränar på ord och begrepp som hör till ämnet.
 • Vi lär oss mer om hur argumenterande texter är uppbyggda.
 • Vi läser och skriver argumenterande texter.
 • Vi skapar och avläser tabeller och diagram.
 • Vi har ett val i klassen med påhittade partier och använder röstkort, valsedlar, röstlängd och valurna.

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • Du kan använda ord och begrepp som hör till till ämnet, expertord.
 • Du kan framföra egna åsikter i en enkel argumenterande text.
 • Du kan avläsa och skapa enkla tabeller och diagram.

Bedömningen görs i matrisen Valet 2018.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: