👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten åk 3

Skapad 2018-08-15 08:33 i Snöstorpsskolan Halmstad
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Nu är det dags att undersöka vattnet! Vart kommer allt vatten ifrån? Vilka olika former kan vatten ha? ..Och varför är vatten så himla bra egentligen?

Innehåll

Mål

 

Du ska

- Kunna berätta om vattnets olika former och övergångarna mellan formerna

- Kunna beskriva några av vattnets olika egenskaper

- Kunna utföra och dokumentera enkla undersökningar

- Kunna jämföra ditt undersökningsresultat med andras

 

 

Så här arbetar vi

Vi kommer att läsa och skriva enkla faktatexter

Se på filmer om ämnet

Studera och utföra undersökningar

 

 

Bedömning

 

Du visar att du når målen genom att du:

 

Godtagbara kunskaper

- utför undersökningar utifrån de instruktioner och stöd som finns

- beskriver vattnets olika former och hur dessa former uppnås

- beskriver minst en av vattnets särskilda egenskaper

 

Mer än godtagbara kunskaper

- drar tydliga slutsatser utifrån dina undersökningar

 

- Beskriver vattnets former och övergångarna mellan formerna

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3