Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde 1 (HT åk 3) Svenska

Skapad 2018-08-15 09:04 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
Under första arbetsområdet kommer vi arbeta mycket med läsförståelsen av texter. Här har läsfixarna en stor del i arbetet när det handlar om att göra förutsägelser (spågumman), ställa samt svara på frågor (frågeapan), reda ut otydligheter/svåra ord (fröken detektiv) och sammanfatta texter (cowboy Jim). Vi kommer arbeta med att utöka vårt ordförråd, göra förutsägelser samt att dra slutsatser ur texter. Vi kommer öva på sökläsning av texter, att återberätta vad vi läst och att svara på frågor utifrån de olika frågenivåerna ("på ytan", "under ytan" och "på djupet"). Vi ska också öva på att omsätta information vi läser till egen skriven text. Slutligen kommer vi öva på att ta andra personers perspektiv i olika händelser, skriva till bilder, att muntligt berätta för en eller flera kamrater samt att läsa och följa instruktioner.

Innehåll

Detta kommer vi att arbeta med genom att:

 • läsa i läseboken, "Nyckeln till skatten", kapitel 1-5.
 • arbeta i "Nyckeln till skatten", arbetsboken, kapitel 1-5
 • arbeta i "Nyckeln till skatten", språknycklar, kapitel "Läsförståelse".
 • arbetsboken "Nya forma språket" (Trean) kapitel 1.
 • samtal i helklass och i grupp.
 • stenciler. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3

Matriser

Sv SvA
Arbetsområde 1 (HT åk 3) Svenska

Behöver träna mer
Uppnår målen
Ordkunskap
Du kan förklara ord som titel, innehållsförteckning, författare och illustratör.
Förutsägelser
Du kan förutspå vad texter kommer att handla om.
Frågor
Du kan svara på frågor som klassas som "på ytan", "under ytan" och "på djupet frågor".
Återberätta
Du kan återberätta ett händelseförlopp muntligt genom att använda bilder och stödord.
Återberätta
Du kan återberätta ett händelseförlopp skriftligt och kompletterar din text med bilder.
Skriva till bild
Du kan skriva fritt till en bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: