Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SV/SVA ÅK 8 Moment 1 Läsförståelse

Skapad 2018-08-15 09:58 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Översiktsplanering 18/19 + detaljplanering läsförståelse och reportage.
Grundskola 8 Svenska som andraspråk Svenska
Denna planering innehåller förutom en översikt även en detaljplanering för de två första momenten i svenska/svenska som andra språk HT18.

Innehåll

 

                    ÅK 8

 

 

Höstterminen kommer att ha ett fokus på de tre områdena ovan. Varje gång vi startar ett nytt moment kommer det komma ut en detaljplanering. På nästa sida hittar du en planering för del 1: Läsförståelse och sedan för reportage.

 

Här är en mycket kort beskrivning om alla delarna.

 

Del 1. Vi kommer att börja med att läsa och arbeta med läsförståelse. Vi kommer läsa och göra uppgifter ihop, i grupp och för oss själva. Vi kommer också att göra ett test ihop för att lära oss hur man skriver ett prov i läsning. Sedan gör alla ett prov. Förutom det kommer vi att läsa i en bok varje vecka och tillsammans med den boken skriver vi en läslogg. I läsloggen svara man på frågor om boken och berättar vad man läst och lärt sig.

 

Del 2. Vidare kommer vi att arbeta med att skriva ett reportage vilket man hittar i b.la. tidningar. Vi kommer att läsa flera reportage samt göra övningar kopplade till ämnet. Det hela ska resultera i att varje elev skriver ett eget reportage. Ämnet på reportaget kommer att tas fram i samarbete med SH. Detta avslutas med att alla lämnar in en text som bedöms i både svenska och samhällskunskap. Vi kommer även att arbeta med ett författarprojekt i och med det planerade författarbesöket senare i höst. Där är målet att skriva ett författarporträtt samt lära känna flera författare och deras texter.

 

Del 3. Vi kommer också att arbeta med argument. Hur skriver jag en text med argument? Tidigare har vi skrivit ner våra argument i form av en insändare och en analyserande text. Denna gång ska det framföras muntligt.

 

Vi kommer också att arbeta med studieteknik. Hur läser jag en faktatext inför ett prov? Hur lär jag mig det jag läser och hur pluggar jag bäst? (Ingår även i mentorstiden)

 

Vi kommer att diskutera massor! Vad vi än arbetar med under hösten så ska vi diskutera kring allt vi gör!

 

Detaljplanering Läsförståelse & Reportage

 

DEL 1 - Läsförståelse

 

Datum

 

Lektion 1 

 

 

Lektion 2

 

 

v.34

 

 

 

v.35 

 

 

 

 

 

v.36

 

 

v.38

 

 

v.39

 

Uppstart: Lässtrategier

Spegla språket 8 övningar

 

 

Lässtrategier:

Sammanfatta och ställa frågor

 

 

Lässtrategier:

Övningar

 

 

Lästest

 

 

Uppstart: Reportage

I samarbete med SO

 

 

Intervjuteknik + övningar i grupp

Övningar: kopplade till reportage. Vi läser artiklar

 

Förberedelser inför reportagesskrivande

 

Momentet beräknas att avsluta med kamratrespons och bearbetning senast v. 43.

Vidare detaljplanering kommer upp innan nytt område startar.

 

 

 

 

Lässtrategier: Översiktsläsning, sökläsning

 

 

Lässtrategier:

Övningar

 

 

 

Lässtrategier:

Övningar

 

 

Genomgång av lästtest

 

Övningar: kopplade till reportage. Vi läser artiklar.

 

Övningar: kopplade till reportage. Vi läser artiklar.

 

 

 

Skriva reportage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuella

justeringar kan ske.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedömning Läsförståelse

 

(Bedömningsanvisningar för reportage och övriga delar kommer upp senast en vecka innan nytt moment)

 

På delar av våra gemensamma lektioner kommer vi att högläsa. Jag kommer att läsa och ni kommer även att läsa i läsgrupper för varandra. Vi arbetar alltid med bokens innehåll när vi läst. Med hjälp av boken vi läser skriver vi en läslogg.

 

LÄSFÖRSTÅELSE

 

Centralt innehåll: Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att utskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse. Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar.

Syfte: Stimulera eleven intressen för att läsa. Möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Att utveckla sitt språk och sin läsförståelse.

Hur: Genomgång, arbete med uppgifter rörande ”att läsa” både individuellt och i grupp. Filmvisning samt hög- och gruppläsning. Ett avslutade läsförståelsetest, exakt datum för de olika klasserna finns på skolwebbens kalendarium.

 

Lycka till!

Johanna

 

E

C

A

 

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

 

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

 

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.

. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.

 

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

 

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

 

 

 

 

Här är betygskriterierna för momentet ”Läsförståelse”. När vi är klara med momentet kommer du att få en av mig där jag strukit under vilka förmågor du uppnått. Självklart kommer jag att gå igenom hur varje steg ser ut. Precis som i ÅK 7 kommer denna typ av matris användas för att redovisa bedömning av momentet. Ni känner ju igen denna vid det här laget :

Uppgifter

 • Att sammanfatta en text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  C 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  C 9
 • Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  C 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Sv  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  A 9
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9

Matriser

Sv SvA
Läsförståelse + Skriva repotage SV & SVA

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1

Sv SvA
Läsförståelse

Grundläggande läsförståelse
God läsförståelse
Mycket god läsförståelse
Lässtrategier
Du kan läsa skönlitteratur, tidningstexter och faktatexter i huvudsak på ett fungerande sätt. Du visar det genom att göra enkla sammanfattningar av det viktigaste i texten.
Du kan läsa skönlitteratur, tidningstexter och faktatexter på ett fungerande sätt. Du visar det genom val av lässätt och genom att göra utvecklade sammanfattningar av texten.
Du kan läsa skönlitteratur, tidningstexter och faktatexter på ett effektiv sätt. Du visar det genom val av lässätt och genom att göra välutvecklade sammanfattningar.
Uppfatta och tolka budskap
Du uppfattar ett tydligt budskap och kan föra ett resonemang om detta.
Du kan dessutom uppfatta ett budskap som kan läsas mellan raderna och föra utvecklade resonemang om detta.
Du kan dessutom föra välutvecklade och nyanserade resonemang.
Analysera och dra slutsatser
Du kan på ett enkelt sätt resonera om när, var och hur texten skrevs.
Du kan föra ett utvecklat resonemang om när, var och hur texten skrevs.
Du kan föra ett välutvecklat och nyanserat resonemang om när, var och hur texten skrevs.
Jämföra
Du kan göra enkla jämförelser med något annat som du läst, sett, hört eller varit med om.
Du kan göra jämförelser med andra texter som du har du läst, sett, hört eller varit med om.
Du kan göra tydliga och utvecklade jämförelser med andra texter som du har läst, sett, hört eller varit med om.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: