Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet på jorden åk 7

Skapad 2018-08-15 10:21 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Biologi

Innehåll

Mål för elev

Du ska lära dig grunderna för liv på jorden och kunna beskriva några grupper av organismer inom den biologiska mångfalden.

Innehåll

Spektrum Biologi Kap. 1-3 (delar)

Exempel på begrepp: biologi, organism, cell, DNA, klorofyll, fotosyntes, cellandning, cellmembran, cellkärna, art, steril, fertil, evolutionslära, mutation, släktträd, domän, botanik, zoologi, flora, fauna, alger, plankton, sporväxt, mossa, ormbunksväxter, svampar, hyf, mycel, parasit, nedbrytare, symbios, mykorrhiza, lavar, fröväxt, ståndare, pistill,  yttre och inre befruktning, växelvarm, jämnvarm, urdjur, maskar, samkönad, leddjur, könsväxling, fasettöga, punktöga, fiskar, gälar, ekosystemtjänst, biologisk mångfald, lupp och mikroskop.

Genomförande

Du kommer att delta vid genomgångar, läsa i biologiboken, göra övningar och laborationer. Du kommer också att göra en fördjupningsuppgift. Eventuellt kommer vi också att gör studiebesök och vissa exkursioner i naturen.

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper vid lektioner, övningar, läxförhör, i din fördjupningsuppgift och vid ett avslutande skriftligt prov.

Elevinflytande

Du har möjlighet att ge synpunkter på arbetsområdets innehåll och genomförande vid arbetsområdesintroduktionen och vidare under arbetets gång. Du kan till exempel ge synpunkter på vilka organismgrupper som ska tas upp och vilka laborationer vi ska göra. Du kommer också att få möjlighet att göra egna val i fördjupningsuppgiften.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Bedömningen gäller biologi

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Biologi
Förmågan att göra systematiska undersökningar
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Biologi
Förmågan att beskriva och förklara biologiska samband
Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Du har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: