Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friidrott

Skapad 2018-08-15 12:21 i Sunnerstaskolan Uppsala
Grundskola F – 3 Idrott och hälsa
Friidrott är ett samlat namn för olika: Kast grenar - Kula, spjut, diskus och slägga Hopp grenar - längdhopp, höjdhopp och stavhopp Löpgrenar - korta sträckor, långa sträckor, med hinder

Innehåll

Friidrott är en idrottsgren som eleven övar alla motoriska grund förutsättningar. Men även sammansatta rörelsemönster övas exempelvis springa-hoppa-balans-takt-rytm, springa-kasta-balans-takt-rytm osv

Löpning i sig stärker även människans skelett, muskler och hjärta. vilket resulterar kort och långsiktigt i ökad ork i sitt dagliga skolarbete.

Inga tävlingsmoment kommer ingå. Det betyder dock inte att man kommer att få utmana sig själv efter sina förutsättningar, exempelvis skillnaden mellan att springa sakta och fort - kortare och längre sträckor, vad krävs för att hoppa ett kort hopp gentemot ett längre hopp? Dvs medvetandegöra elevens tankar kring fysisk ansträngning.

Eleven ska också få lära sig vad betyder ordet "friidrott" att det är ett samlat begrepp för flera idrottsgrenar (inom kast, hopp, löpning) att det inte finns en gren som bara heter friidrott precis som med bollsporter som är ett samlat begrepp för flera olika idrottsgrenar såsom (fotboll, handboll, tennis osv).

Uppgifter

 • Löpning

 • Löpning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: