Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde 2 (HT åk 3) Svenska

Skapad 2018-08-15 12:31 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska
Vi fortsätta arbeta mycket med läsförståelsen av texter under detta arbetsområde. Här har läsfixarna en stor del i arbetet när det handlar om att göra förutsägelser (spågumman), ställa samt svara på frågor (frågeapan), reda ut otydligheter/svåra ord (fröken detektiv) och sammanfatta texter (cowboy Jim). Vi kommer fortsätta att arbeta med att utöka vårt ordförråd, bland annat med begrepp från förr i tiden, väderord samt synonymer till olika ord. Vi kommer arbeta med att läsa, förstå och söka information ur faktatexter. Vi kommer fortsätta öva på att sökläsa i text samt hur vi skriver kortare förklarande texter. Dessutom återkommer övningar där vi återberättar texter med hjälp av bilder och stödord. Att ta en annan persons perspektiv återkommer här men nu i form av att öva på att skriva en lite längre text där man sätter sig in i en annan persons perspektiv. I årskurs 2 övade vi på att skriva dialoger och att använda oss av talstreck vilket vi kommer arbeta med även nu. Vi kommer öva på att anpassa vårt språk till olika mottagare, för olika syften och i olika sammanhang och dessutom kommer vi prata om vad skillnaden är mellan formellt och informellt språk.

Innehåll

Detta kommer vi att arbeta med genom att:

 • läsa i läseboken, "Nyckeln till skatten", kapitel 6-10.
 • arbeta i "Nyckeln till skatten", arbetsboken, kapitel 6-10
 • arbeta i "Nyckeln till skatten", språknycklar, kapitel "faktatext".
 • arbetsboken "Nya forma språket" (Trean) kapitel 2
 • samtal i helklass och i grupp.
 • stenciler. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3

Matriser

Sv SvA
Arbetsområde 2 (HT åk 3) Svenska

Behöver träna mer
Uppnår målen
Perspektiv
Du kan skriva en text ur en annan persons perspektiv.
Faktatext (förstå)
Du kan läsa, söka och förstå information ur faktatexter genom att svara på frågor.
Faktatext (VÖL-diagram)
Du kan fylla i ett VÖL-diagram inför en arbetet med en faktatext.
Faktatext (skriva själv)
Du skriver en tankekarta och använder den när du skriver en faktatext. Du kompletterar din faktatext med bild/bilder.
Faktatext (återberätta)
Du kan berätta om din faktatext för någon annan och då använder du stödord.
Formellt och informellt språk
Du kan ge exempel på ord som står i både formell och informell form. Exempel: cykel (formellt) hoj (informellt) hund (formellt) jycke (informellt)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: