Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati

Skapad 2018-08-15 12:39 i Ljungbyskolan Falkenberg
Valår! Vi ska såklart lära oss om vad demokrati innebär, hur ett val går till och vad de olika partiernas huvuddrag är.
Grundskola 4 Samhällskunskap Svenska Bild
Valår! Vi ska såklart lära oss om vad demokrati innebär, hur ett val går till och vad de olika partiernas huvuddrag är.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla dina kunskaper om :

-  hur demokratin och demokratiska beslutsprocesser fungerar i Sverige.

-  ämnesspecifika begrepp i sammanhanget som du ska använda dig av i resonemang kring elevnära ämnen.

 

Du ska även få möjlighet att utveckla din förmåga att:

-  undersöka och ta ställning i elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv.

-  argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

 

Bedömning - vad och hur

 

- Du får på olika sätt visa dina kunskaper om vad demokrati är, hur landet styrs och hur politiska val i Sverige går till.

- Du visar att du utifrån ett givet exempel kan föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka. Under dina resonemang använder du dig av de begrepp vi lärt oss.

- Du visar att du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet. Du visar att du kan uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.   

 

Undervisning och arbetsformer

- Diskussioner och genomgångar i grupper och helklass.

- Titta på film, bl.a. Retorikmatchen, Lilla aktuellt och Dröm om demokrati, vilka vi följer upp med ytterligare diskussioner och övningar.

- Studier i arbetsmaterialet Upptäck samhälle, enskilt och gemensamt. 

- Vi diskuterar ämnesspecifika begrepp och skriver in dem i en egen begreppsbok.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: