👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kinesiska Lågstadiet

Skapad 2018-08-15 13:03 i Marnässkolan Ludvika
Grundskola 2 – 3 Modersmål
Kinesiska är ett språk med ett stort antal talare i världen, det är ett av de svårast språk, trots det har Kinesiska blivit mer och mer populärt idag. Det är absolut en fördel om man kan behärska det som modersmålet och få stora chansar för att kunna jobba internationellt, inte minst för utveckling av individens identitet, integritet och den kognitiva förmågan. Den här är en pedagogisk planering för elever (åks 2-3) som fortsätter läsa kinesiska 中文 2 som modersmålet. Planeringen gäller v. 2-v.23 2019.

Innehåll

Undervisning och arbetsmetoder

Undervisning:  

Diktamen

Läs berättande text: 《人有两件宝》《月亮会不会跟人走》《为什么》《综合练习三》《春雨》《江河》《放假了》《综合练习四》《总复习》

De grundläggande tecken/radikalerna: 两 件 宝 双 脑 工 思 考 作 万 又 得 亮 跟 也 为 什 么 很 远 哪 都 觉 地 明 时 夜 光 河 流 动 湖 飞 游 长 想

种 吧 要 发 芽 苗 树 种 瓜 江古 国 条 它 叫 名 长 最 母 亲 从 着 华 假 以 旅 物 海 洋 公 泳 帮 点 务 活 快 乐
Dikt och Poem: 《江雪》《山行》《游子吟》(steg 3) 
Högläsning: Emil Lönneberga 《淘气包埃米尔》  (steg 4)
Aktivitet: film/sång/dans/kort lek 

Arbetsmetoder:

Läsa och förstå de grundläggande tecken, beskrivande och berättande texter med hjälp av lässtrategier. 
Läsa och skriva nya tecken och fraser och använda dem för att bygga upp meningar.
Ordförhör/övningar/lek/gåtor med tecken och ord.
Titta på en eller två filmer som kopplar till texterna och diskutera filmernas budskap.
Lyssna på en saga tillsammans och diskutera sagans budskap och läsa mellanraderna. 
Att använda ordkortet som de har skapat och göra ordlek tillsammans för att öka elevernas ordförråd
Att sjunga kinesiska sånger och dansa med musik.

Eleven har uppnått målen när...

När du visar förståelse av de grundläggande tecken, beskrivande och berättande texter och muntligt kan presentera/berätta om det centrala innehållet.
När du kan uttala och betona så att andra förstår vad du säger.
När du kan använda lässtrategier för att analysera texterna på ett enkelt sätt, och besvara frågor, samtala om texterna /filmerna i en grupp, och uttryck dina känslor.
När du visa att du kan reflektera och resonera kring texten genom att koppla texten till dig själv och ditt vardagsliv.
När du visar att du kan läsa och skriva tecken, och även bygga upp enkla meningar.
När du visar förståelse för kultur och folkets livssätt i Kina på ett enkelt sätt.
När du bidrar med idéer, diskuterar med klasskamraterna och visar samarbetsvilja under grupparbete.

Uppgifter

 • Kinesiska teckenkort

 • Poem

 • skrivläxa hemma

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3