👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Studieteknik åk 6

Skapad 2018-08-15 13:39 i Vallonskolan Östhammar
Ett arbetsområde med syfte att diskutera på vilka olika sätt man lär sig och vilka strategier man kan använda för att få bättre studieteknik.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Hur lär man sig egentligen saker? Hur lär du dig bäst? Hur gör man när man läser för att ta ut det viktiga i en text? Hur gör man för att förstå svåra ord? Hur gör du för att sammanfatta en text? Du kommer att få lära dig om studieteknik i detta område. Att det finns olika sätt att läsa, hur du för anteckningar, gör tankekartor och övar upp ditt minne så att du ska lära dig på bästa sätt.

Innehåll

Syfte

Du ska tro på dig själv!

Du ska känna till att det finns olika sätt att lära in saker på. 

Du ska kunna arbeta självständigt.

Du ska öva på lässtrategier och tekniker för att minnas.

Du ska ta ansvar för dina studier.

 

Konkretiserade mål

Du ska kunna använda olika strategier för att läsa, minnas och lära in, till exempel lässtrategier, tankekartor och stödord.
Du ska kunna sammanfatta en text, muntligt och skriftligt, med hjälp av till exempel lässtrategier, tankekartor och stödord.
Du ska kunna plocka ut nyckelord/stödord och nyckelmeningar ur en text.

 

Undervisningen

Vi kommer att arbeta med detta under fyra lektioner. Vi börjar med att se en film om studieteknik. Därefter ska ni arbeta med tankekartor på redan utvalda ämnen. Vi kommer att gå igenom olika strategier för läsning och öva på lässtrategier.

 

Bedömning

Jag bedömer hur ni väljer ut nyckelmeningar i en text och hur er sammanfattning blir.

Jag bedömer hur väl du använder dig av lässtrategierna som vi tränar på.

 

Plugga bättre: Mindmap

https://urskola.se/Produkter/177446-Plugga-battre-Mindmap 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Studieteknik

E
C
A
Söka, sammanställa och värdera information på årskursanpassad nivå
Kan söka, använda, värdera och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.
Kan söka, använda, värdera och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor.
Kan söka, använda, värdera och sammanställa information från ett varierat urval av källor.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av faktatexters innehåll och kunna välja ut nyckelord med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av faktatexters innehåll och kunna välja ut nyckelord med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av faktatexters innehåll och kunna välja ut nyckelord med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Muntlig redogörelse
Kan genom att använda någon utvald studieteknik förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till eleverna i klassen.
Kan genom att använda någon utvald studieteknik förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till eleverna i klassen .
Kan genom att använda någon utvald studieteknik förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till eleverna i klassen .