👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 1-3 Rytmik, sång och Ukulelespel

Skapad 2018-08-15 14:04 i Storvretaskolan Uppsala
Eleverna ska röra sig till olika rörelsesånger. Det ingår även att spela ackord på Ukulele.
Grundskola F – 3 Musik
Du ska lära dig spela D G och A7 på Ukulele och sjunga Varm korvs booggie samtidigt

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

Kunskapskrav

Konkretisering av kunskapskraven

Du ska kunna följa med i sånger och ackordspel på Ukulele i D-dur/ A7.

 

 

Undervisning och bedömning

Eleverna kommer sjunga och spela tillsammans med kamrater i sin ordinarie klass. 

Bedömningen sker genom att man deltar och är aktiv under lektionstillfällen. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6