Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati

Skapad 2018-08-15 14:14 i Hertingsskolan Falkenberg
Valet 2018. Politiska partier, regering och riksdag. Hur demokratiska beslut fattas.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Inför valet den 9 september ska vi lära oss mer om vilka politiska partier vi har Sverige och ta reda på vad de tycker i några olika frågor. Vi ska lära oss om regeringen och riksdagens arbete. Vi ska även ta reda på hur ett val går till. Vi kommer också söka information från olika källor och värdera deras trovärdighet och relevans.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska:

 • känna till hur en demokrati fungerar
 • känna till hur valet går till i Sverige
 • känna till vilka de största politiska partierna är 
 • kunna berätta om regeringens och riksdagens uppdrag
 • förstå och använda relevanta begrepp för området

 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma att:

 • du är aktiv på lektionerna och deltar i diskussioner
 • du kan berätta  om regeringen och riksdagen
 • du kan berätta om Sveriges politiska partier
 • du kan förklara viktiga ord och begrepp inom arbetsområdet

 

Undervisning och arbetsformer

 • ha gemensamma genomgångar
 • undersöka vad de olika partierna tycker i några viktiga frågor
 • läsa faktatexter
 • titta på filme

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  A 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
  Sh  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  A 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: