👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ett hållbart jordklot

Skapad 2018-08-15 14:53 i Esperedsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Biologi Kemi
Du kommer får lära dig mer om vilka ekosystemtjänster vi har. Ekosystemtjänster är sådant jobb som naturen gör gratis åt oss. Du kommer får lära dig vad energi är och på vilket sätt energin omvandlas, från energi från solen till värmen i form av svett efter en gympalektion. Du kommer få resonera kring vilken hänsyn vi människor måste ta till planeten, utifrån vår konsumtion och vårt levnadssätt och våra levnadsvillkor. Vi har bara ett jordklot och detta behöver vi vara rädda om därför kommer vi också arbeta med nedbrytning av olika slag, både i naturen som en del av ett kretslopp samt återvinning av olika material.

Innehåll

Vi kommer arbeta på följande sätt:

- Gemensamma genomgångar

- Filmer

- Läsa faktatexter i läroböcker

- Genomföra enkla experiment och dokumentera dessa

- Skriva faktatexter

- Studiebesök på Växtverket i Halmstad 

 

 

Du kommer få redovisa dina kunskaper på olika sätt, bland annat:

Muntligt

Skriftligt

Frågesport (kahoot)

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6

Matriser

Bi Ke
Ett hållbart jordklot

Ekosystem, ekosystemtjänster, energi

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.
Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
Ekosystem, näringskedja, fotosyntes.
Du ger exempel på något ekosystem och vet några djur och växter som är typiska för det. Du kan med stöd beskriva hur fotosyntes går till. Du kan ge exempel på en enkel näringskedja.
Du ger exempel på några ekosystem och vet flera djur och växter som är typiska för dessa. Du kan enkelt beskriva hur fotosyntes går till. Du kan ge exempel på några näringskedjor.
Du ger exempel på flera ekosystem och vet vilka djur och växter som är typiska för dessa. Du kan med ord och bild beskriva hur fotosyntesen går till. Du ger exempel på flera näringskedjor. Du använder begreppen: producent, konsumenter och toppkonsument på rätt sätt när du beskriver näringskedjan.
Ekosystemtjänster
Nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Bi  4-6
Du kan ge exempel någon ekosystemtjänst, samt på ett enkelt sätt beskriva vilken betydelse den har för miljön och naturen.
Du känner till några ekosystemtjänster och kan beskriva vilken betydelse de har för miljön och naturen.
Du känner till flera ekosystemtjäster och kan beskriva och förklara vilken betydelse de har för miljön och naturen.
Energiprincipen, energiformer och energiomvandlingar.
Du kan med visst stöd förklara vad energiprincipen innebär. Du kan ge exempel på någon energiform.
Du kan på ett enkelt sätt förklara vad energiprincipen innebär. Du kan ger exempel på flera energiformer.
Du kan förklara vad energiprincipen innebär samt ge exempel på hur energin omvandlas mellan olika de olika energiformerna.

Ny rubrik

Historiska och nutida upptäckter och deras betydelse för miljön och människans syn på naturen.
 • Bi  4-6   Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
Upptäckter för miljön och människan.
Du kan ge exempel på någon upptäckt som haft stor betydelse för miljön och människans syn på naturen.
Du kan ge exempel på några upptäckter som haft stor betydelse för miljön och människans syn på naturen samt motivera varför detta är en viktig upptäckt.
Du kan ge exempel på några upptäckter som haft stor betydelse för miljön och människans syn på naturen. Du motiverar varför detta är en viktig upptäckt samt beskriver några tänkbara konsekvenser som hade kunnat uppstå om upptäckten inte gjorts.

Kemi i vardagen och samhället

Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
Återvinning
Du kan på ett enkelt sätt beskriva vad återvinning innebär och ge exempel på något material som går att återvinna,
Du kan beskriva vad återvinning är och ge exempel på flera olika material som går att återvinna.
Du kan utförligt beskriva vad återvinning är och ger exempel på flera olika material som går att återvinna. Dessutom kan du motivera varför återvinning är viktigt.
Fossila och förnybara bränslen
Du kan ge exempel på ett fossilt bränsle samt ge exempel på någon form av förnybar energi.
Du ger exempel på fossila och förnybara bränslen och kan förklara skillnaden på dessa.
Du ger exempel på fossila och förnybara bränslen och kan förklara skillnaden på dessa. Dessutom kan du motivera varför olika bränslen är ett bättre val för miljöns skull.

Metoder och arbetssätt

Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
Enkla fältstudier och experiment
Du deltar på experimenten och redovisar resultatet.