Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljarder liv i en kropp

Skapad 2018-08-15 15:11 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola F
Hur påverkas vi av maten vi äter?

Innehåll

När vi är arbetat med området ska du: 

• Veta vad en cell behöver

• Känna till begreppen stamcell, tumör och dödsbegrepp 

• Ha kunskap om ämnen som vi äter.

• Kunna beskriva matens väg genom kroppen och förstå samband mellan mat och hälsa

• Känna till våra andningsorgan och varför vi andas

• Känna till vårt blodomlopp och vilka uppgifter blodet har

• Veta hur kroppen blir av med ”avfallsämnen”

 

• Ha kunskap om människans matspjälkning

• Förstå sambandet mellan andningsrytm och cellandning

• Förstå samband mellan blodgrupper och antikroppar samt känna till Rh-faktorn

• Veta hur människan kan ändra sitt blodvärde och förstå riskerna med detta 

 

Vi kommer att arbeta med gemensamma genomgångar, laborationer, instuderingsfrågor, läxor och läxförhör.

 

Matriser

Halmstad Biologi kunskapskrav åk 9

E
C
A
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: