Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati

Skapad 2018-08-15 15:22 i Husensjö skola Helsingborg
Demokrati. Valet 2018.
Grundskola 5 Samhällskunskap Svenska Svenska som andraspråk
Det är snart val i Sverige, nu ska du få lära dig om hur demokratin i Sverige fungerar. Vi kommer att lära oss om riksdag, regering, grundlagar och politiska partier. Vi kommer också att lära oss hur man kan vara med och påverka och du ska få veta vem som EGENTLIGEN har makten i Sverige. Häng med, det här blir jättespännande.

Innehåll

Målet med undervisningen är.

Att du ska få kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Att du ska utveckla din förmåga att undersöka hur olika strukturer i samhället är uppbyggda.
Att du ska utveckla din förmåga att beskriva samband inom olika strukturer i samhället.
Att du ska utveckla din förmåga att använda relevanta begrepp.
Att du ska utveckla din förmåga att resonera om hur man kan påverka olika beslut.
Att du ska utveckla din förmåga att redogöra för innebörden av de mänskliga rättigheterna.

Så här ska vi arbeta.

Vi ska titta på filmer
Vi ska arbeta med uppgifter som berör ämnen som tas upp i filmerna
Vi ska arbeta med material från Sveriges riksdag
Vi ska läsa faktatexter i böcker.
Vi ska söka efter information på nätet.

Det här kommer vi att bedöma.

På vilket sätt du visar att du har kunskaper om olika samhällsstrukturer.
På vilket sätt du beskriver samband inom olika samhällsstrukturer.
På vilket sätt du använder centrala begrepp för ämnet.
På vilket sätt du resonerar och hur underbyggda dina resonemang är.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  SvA  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: