Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår närmiljö

Skapad 2018-08-15 16:05 i Härryda skola Härryda
Vi diskuterar vår närmiljö och viktiga samhällsfunktioner där vi bor.
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Vi bekantar oss med Härryda kommun. Vilka är vi som bor här? Hur ser vår närmiljö ut? Var och hur bor vi och vad arbetar vi med? Vilka samhällsfunktioner finns i Härryda? Vi jämför Härryda förr och nu.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Du ska få berätta och diskutera hur vi bor här i Härryda och vad som finns här.

Du ska få skriva och rita om olika yrken och vad dina föräldrar arbetar med.

Vi skall tillsammans diskutera vår närmiljös historia och leta historiska spår.

Vi arbetar tillsammans i vår bok om närmiljön.

Dokumentation

Eleverna visar sina kunskaper genom att berätta och diskutera ämnet med klassen.

Gemensamt dokumenterar vi vårt arbete och knyter ihop egna erfarenheter med kunskaperna eleverna fått, såväl historiska som nutida kännetecken, för Härryda.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: