Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mulle ht-18/vt-19 barn födda -2013

Skapad 2018-08-15 17:44 i Förskolan Logården Östhammar
Förskola
Vi vill ge barnen naturupplevelser och förmedla glädjen att vistas i naturen.

Innehåll

Mål: Vi vill och lära barnen att vara rädda om djur och natur och hållbar utveckling. De ska få kunskap om växter och djur som finns i vår natur. Vi vill att barnen ska bli självständiga och lita till sin egen förmåga, att de ska känna samhörighet, respektera varandra och träna på att samarbeta.

Genomförande: Vi går en gång per vecka, sex gånger till mulleskogen. Vi tar med oss luppar för att utforska växter, insekter mm. Lillmulle följer med och diskuterar med barnen hur man ska vara i naturen. Vi ska plocka bär och svampar. Vi skapar i naturen med naturmaterial. Vi ska leka olika lekar och göra samarbetsövningar. Vi ska arbeta med matte och språk i naturen. Vi ska utrymme för barnens egna önskningar av aktivitet.

Utvärdering: Fortlöpande med barnen och vid utvärderingsdagen i januari.

Barnen har visat stort intresse och nyfikenhet för djur och natur. Barnen har erövrat ”skogen” och känner sig trygga och bekväma där. Vi upplever att barnen känner respekt för djur och natur. De är en väl sammansvetsad grupp som samarbetar bra och har roligt tillsammans. De har god artkännedom när det gäller växter men även om insekter och andra djur.

Kopplingar till läroplanen

 • samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: