Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 4A kap 1 De fyra räknesätten och prioriteringsregeln

Skapad 2018-08-15 21:52 i Västerby skola Hedemora
Grundskola 4 Matematik
Har du tänkt på att vi bara har 10 siffror? Men trots att vi bara har 10 siffror, kan vi göra massor av tal. Det beror på att siffrorna är värda olika mycket, när de står på olika platser i ett tal. I det här kapitlet ska du få lära dig att använda matematiska begrepp, göra uppställningar i addition och subtraktion, se samband mellan multiplikation och division och göra beräkningar med hjälp av prioriteringsregeln. Du kommer också att träna strategier för att lösa matematiska problem. Varför behöver du kunna det? Siffror och tal behöver du kunna för att kunna använda matematik i vardagen. Positionssystemet behöver du kunna för att förstå hur tal är uppbyggda.Uppställning och beräkningar behöver du kunna för att kunna välja vilket sätt att räkna som passar bäst.

Innehåll

Du kommer att få lära dig mer om:

 • Talen 0-10000
 • Matematiska begrepp
 • Addition och subtraktion med uppställning
 • Multiplikations- och divisionstabeller
 • Prioriteringsregeln

Hur ska vi arbeta?

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Gemensamt, parvis och enskilt arbete med olika typer av uppgifter.
 • Färdighetsträning i din bok.
 • Mattespel.
 • Utematematik.

 

Begrepp

addition, subtraktion, multiplikation, division, summa, differens, produkt, kvot, term, faktor, täljare, nämnare, kvot, prioriteringsregel

Detta kommer att bedömas:

 • Ditt deltagande i diskussioner och genomgångar i grupp och/eller helklass.
 • Hur du uttrycker dig i matematiska diskussioner.
 • Ditt resultat på diagnosen.
 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Favoritmatematik 4A kap 1 De fyra räknesätten och prioriteringsregeln

METOD

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Kan lösa rutinuppgifter i addition och subtraktion skriftligt
Ex: 3489+2765
 • Ma  E 6
Kan lösa rutinuppgifter med flera räknesätt och paranteser utifrån prioriteringsregeln
Ex: (3+2) x (6-6)
 • Ma  E 6
Kan göra enkla beräkningar och lösa rutinuppgifter med multiplikation och division
Ex: 56/8 4 x 6 Får använda "lathund" till hjälp.
 • Ma  E 6

BEGREPP

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Kan jämföra och storleksordna tal
Ex: Skriv talet före och talet efter 5999. Skriv talen från det minsta till det största.
 • Ma  E 6
Kan använda begreppen addition, subtraktion, multiplikation, division, summa, differens, produkt, kvot, term, faktor, täljare, nämnare, kvot, prioriteringsregel
Ex: Vad är summan av 60 och 10? Multiplicera talen 5 och 6.
 • Ma  E 6

PROBLEMLÖSNING

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Förstår frågan i en textuppgift och använder en strategi för att lösa problemet.
Ex: Klassen behöver 8000 kr till en resa. Klassen har 5378 kr. Hur mycket saknar klassen?
 • Ma  E 6

RESONEMANG

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Bedömer svarets rimlighet vid överslagsräkning och huvudräkning.
 • Ma  E 6
Bedömer rimligheten i svaret vid skriftliga metoder och vid beräkning med miniräknare.
 • Ma  E 6
Kan delta i matematiska diskussioner genom att ställa frågor och framföra sina tankar
 • Ma  E 6

KOMMUNIKATION

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Redovisar lösningen på ett fungerande sätt och använder sig av matematikens uttrycksformer, bild, text och matematiska symboler.
 • Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: