Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN

Skapad 2018-08-16 08:51 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola F Historia
Den industriella revolutionen markerar en övergång från jordbrukssamhället till industrisamhället. Industrialismens första fas inleddes i Storbritannien under senare delen av 1700-talet.

Innehåll

Läs artikeln "Industriella revolutionen" på SO-rummet. Svara på instuderingsfrågorna.

Att kunna:

När Storbritannien industrialiserades och vilka länder som följde efter. E

Förklara begreppen förläggare och hemindustri. Nackdelar och fördelar med hemindustrin. E

 Jordbruksförbättringar och vad de bidrog till. E

Några uppfinningar som drev industrin framåt. E

Jämföra människors situation som bönder respektive arbetare i gruva och fabrik. C

Vilka faktorer som skapade förutsättningar för Storbritanniens industrialisering. Utveckla dina svar. Till din hjälp: Naturtillgångar, jordbruksförbättringar, kapital, arbetskraft, transporter, kunskaper. A

Redogöra för begreppen agrarsamhälle, industrisamhälle, ståndssamhälle, klassamhälle. C

Vad upplysningsidéerna förmedlade till människorna och vad de hade med industriella revolutionen att göra. C

Våra tankekartor - mycket viktiga - de ger svar på många av frågorna. Dela med dig till dina kamrater.

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: