Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friidrott

Skapad 2018-08-16 09:14 i Harbo skola F-6 Heby
Under veckorna 35-38 kommer vi att utöva friidrott på lektionstimmen. Vi kommer för det mesta att vistas utomhus vid Lundaområdet, förutom vid träning av höjdhopp som kommer att genomföras i Sporthallen. Arbetet kommer att avslutas med den traditionella friidrottsdagen i Tärnsjö för årskurserna 3-6 i Hebys norra kommundel (Harbo, Tärnsjö och Östervåla).
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Under veckorna 34-36 kommer vi att utöva friidrott på lektionslektionen. Vi kommer för det mesta att vistas utomhus, förutom vid träning av höjdhopp som kommer att genomföras i Sporthallen. Arbetet kommer att avslutas med friidrottsdagen i Tärnsjö för årskurserna 3-6 i Hebys norra kommundel (Harbo, Tärnsjö och Östervåla).

Innehåll

1. Övergripande mål:

2. Kursplanemål:

3. Konkretiserade mål:

* Utveckla din förmåga att delta i de olika momenten i friidrottsplaneringen.

* Utveckla din förmåga att planera och genomföra en uppvärmning och samtala med dina gruppmedlemmar vad uppvärmningen har för positiva effekter på träningen i ett kort perspektiv och i ett längre perspektiv.

* Utveckla din förmåga att tillsammans med dina gruppmedlemmar genomföra de olika friidrottsgrenarna på effektivt sätt.

* Utveckla din förmåga att tillsammans med dina gruppmedlemmar utvärdera de olika momenten under lektionen.

* Utveckla din förmåga att ha lämpliga kläder.

 

4. Bedömning:

* Utvecklar din förmåga att delta i idrotter som innefattar sammansatta grovmotoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelsedr till aktiviteten.

* Utvecklar din förmåga att samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

* Utvecklar din förmåga att genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med anpassning till olika förhållanden.

5. Undervisning:

* Längdhopp

* Höjdhopp

* 60 meter

* 60 meter häck

* 800 m

* Kula

6. Tillämpningsuppgift:

* DIn grupp kommer att få ett protokoll som ska fyllas i under lektionen och lämnas in till ansvarig lärare efter lektionens slut.

 

Extra material, dokumentär om Sanna Kallur som kommer att närvara vid Friidrottsdagen i Tärnsjö den 4/9.

https://www.svtplay.se/video/17436406/sanna-kallur-fran-start-till-mal

Kopplingar till läroplanen

 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: