Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska i F-klassen

Skapad 2018-08-16 09:30 i Älvseredsskolan Falkenberg
Grundskola F – 9
I samlingar, lekar, sånger och i vårt tema, kommer vi väva in rim, ramsor, sånger, "ljudning", stavelser, sammansatta ord och motsatsord och läsa många, många sagor som vi sedan pratar om. Vi kommer också fantisera ihop egna sagor och berättelser. Vi kommer att öva på att berätta saker för varandra i små och stora grupper och att lyssna.

Innehåll

Pedagogisk planering i SVENSKA - förskoleklassen.

Att varje barn ska få:

 • utveckla sin nyfikenhet och lust samt förmåga att lära.
 • utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv
 • utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra
 • utvecklar sitt intresse för skriftspråk

Konkretisering av målen:

 • Du uttrycker dig i hela meningar
 • Du lyssnar när någon annan talar
 • Du vill och vågar berätta i grupp
 • Du återger sagor och berättelser, kan hålla den "röda tråden"
 • Du läser och skriver ditt namn
 • Du hör vilka ord som rimmar
 • Du sätter ihop två ord till ett, ex snö och boll blir snöboll.
 • Du säger vilket ljud ett ord börjar med
 • Du uppfattar rytmen i ett ord (stavelser)
 • Du räknar antal ljud i ett kort ord
 • Du hör om ett ord är långt eller kort

Undervisning:

Under läsåret kommer vi att arbeta i och följa boken "Språkglädje". Dessa "språklust-övningar" är sammansatta för att passa i förskoleklassen. Språklig medvetenhet leder till en positiv läs- och skrivutveckling.

I samlingar, lekar, sånger och i vårt tema, kommer vi väva in rim, ramsor, sånger, ljudning, stavelser, sammansatta ord och motsatsord och läsa många, många sagor som vi sedan pratar om. Vi kommer också fantisera ihop egna sagor och berättelser. Vi kommer att öva på att berätta saker för varandra i små och stora grupper och att lyssna.

Läsförståelse - (boksamtal) med "händelsefrågor" kring handling, känslor, tankar, funderingar, illustrationer.  Väcka barnens tankar och upptäcka nytt.

"Veckansbokstav"- varje vecka presenterar jag en ny bokstav som vi jobbar med under veckan. Olika övningar och aktiviteter knyts till bokstaven. (Sånger, skapande, dikter, lekar och drama). Vi börjar alltid med att välja vilken bokstav det ska bli (kommande vecka) genom att dra en "lott". De första bokstäverna vi går igenom är våra egna. I en liten burk har jag allas namn på glasspinnar. Vi drar en bokstav, barnen får i uppgift att börja fundera på vad vi skulle kunna jobba med till bokstaven. Ofta får jag många kreativa förslag.

Ex, till bokstaven F, skapade vi Fantasi Fjärilar, döpte dem och skrev deras namn på datorn. Till bokstaven K, byggde vi Katapulter efter egna ritningar. (Om de inte fungerade, blev det ombygge och nya försök).

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: