Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO SV, åk 2, Tema Bamse

Skapad 2018-08-16 09:31 i Stordammens skola Uppsala
Här beskriver du kort vad planeringen handlar om.
Grundskola F – 3 SO (år 1-3) Bild Svenska
Under tema Bamse är det fokus på skolans värdegrund. Vi arbetar ämnesöverskridande och tränar också våra förmågor i svenska och bild.

Innehåll

Konkretisering av kunskapskraven

Eleverna ska kunna:

- Ta kort med Ipad och lägga in i Bookcreator.

- Samtala om vår värdegrund.

- Kunna klassens regler och följa dem.

- Samtala genom att ställa frågor, ge kommentarer och säga vad de tycker.

- Läsa eller lyssna på Bamseserie.

- Skriva en saga med början, händelse och slut tillsammans med en kompis.

- Skriva meningar med stor bokstav och punkt.

 

Mål synliga i klassrummet:

BILD: Jag kan ta bild med Ipad och lägga in foton i Bookcreator.

SO: Jag kan klassens regler och följer dem.

SV, SO: Jag kan samtala genom att ställa frågor, ge kommentarer och säga vad jag tycker om skolans värdegrund.

SV: Jag läser eller lyssnar på Bamseserier.

SV: Jag kan skriva en saga med början, händelse och slut tillsammans med en kompis.

SV: Jag kan skriva på Ipad. Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt.

-   

Undervisning och bedömning

Det här ska vi göra:

 • arbeta med skolans värdeord och värdegrund på olika sätt 
 • läsa Bamseserier
 • skapa egna Bamsesagor i par (Bookcreator på IPad)
 • träna på att teckna olika figurer
 • lyssna på Bamseserier/titta på Bamsefilm och arbeta utifrån dem
 • träna på källkritik

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • delta i undervisningen
 • använda appen Bookcreator för att skapa saga
 • lyssna aktivt på högläsning och film 
 • delta i arbetet med källkritik
 • delta i arbetet med vår värdegrund 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: