Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English 6

Skapad 2018-08-16 10:05 i Hogstorps Skola Uddevalla
Planeringen utgår från läromedlet Magic
Grundskola 6 Engelska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning.

Innehåll

Engelska år 6

I vårt arbete att utveckal våra kunskaper i engelska kommer vi att arbeta med materialet Magic 6, som består av en Classbook (med engelska texter), workbook och wordtrainer. Till materialet hör också en digital del där alla texter och glosor finns inlästa så du kan öva på dem hemma genom att lyssna och arbeta med övningar. Vi kommer även jobba med de digitala övningarna i skolan.

 

Syftet med undervisningen är att utveckla din förmåga att...

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika engelska texter
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används

Undervisningens innehåll

 • Vi lyssnar på texter
 • Vi läser texter och översätter
 • Vi formulerar oss på engelska och kommunicerar med varandra
 • Vi jobbar med övningar i Workbook
 • Vi lyssnar på hörövningar
 • Vi tränar ord i skolan och har glosor i läxa
 • Vi gör olika övningar och lekar

 • Vi tittar på engelska serier och filmer

Bedömning

Du bedöms utifrån ditt arbete på lektionerna, sam fortlöpande diagnoser och prov. Vad som bedöms i ämnet engelska ser du tydligt i din matris nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Bedömningsmatris i engelska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
Du förstår det viktigaste av innehållet i enkla texter följer intstruktioner på ett ganska bra sätt
Du förstår det mesta av innehålleti enkla texter och följer instruktioner på ett bra sätt.
Du förstår innehållet i texter samt tydliga detaljer i dessa. Du förstår också viktiga detaljer i texterna
Muntligt
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt med någorlunda rätt uttal vid muntliga redovisningar, samt göra enkla förbättringar. Du uttrycker dig på ett ganska bra sätt då du pratar m andra och du kan använda dig av någon metod som gör att du lättare blir förstådd
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt med rätt uttal vid muntliga redovisningar. Du kan också göra förbättringar av dessa. Du uttrycker dig på ett bra sätt med rätt uttal även då du pratar fritt med andra. Du kan använda metoder på ett bra sätt som gör att du lättare blir förstådd då du pratar
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt med rätt uttal vid muntliga redovisningar. Du kan också göra förbättringar av dessa. Du uttrycker dig på ett mycket bra sätt med mycket bra uttal även då du pratar fritt med andra. Du kan använda metoder på ett mycket bra sätt som gör att du lättare blir förstådd då du pratar
Läsförståelse
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett utvecklat sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
Skriva
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter. Du kan kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika texter och du kan kommentera innehållet i texter på ett bra sätt.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver olika texter och du kan kommentera innehållet i texter på ett mycket bra sätt
Hörförståelse
Du förstår det viktigaste innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt
Du förstår det mesta av innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt. Du förstår även tydliga detaljer i det som sägs
Du förstår allt i innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs
Kultur
Du kommenterar på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i engelsktalande länder och kan jämföra det med dina egna erfarenheter
Du kommenterar på ett utvecklat sätt hur man lever och vad man gör i engelsktalande länder och kan jämföra det med dina erfarenheter
Du kommenterar på ett välutvecklat sätt hur man lever och vad man gör i engelsktalande länder och kan jämföra det med dina erfarenheter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: