Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror & baser (mall)

Skapad 2018-08-16 10:09 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola 7 – 9 Kemi
Vallmo är röd och blåklint är blå. Det är samma ämne som ger färgen i de båda blommorna, men växtsaften är surare i en vallmo än i blåklinten. Hur kan vi se eller ta reda hur surt ett ämne är? Vad är det som bestämmer om något blir surt eller basiskt? Var i naturen och i samhället har vi användning av syror?

Innehåll

Mål

 • Kunna att basiskt är motsatsen till surt 
 • Kunna vad som menas med neutralisation 
 • Kunna ge exempel på syror som finns i livsmedel
 • Kunna vad en indikator är
 • Kunna ge exempel på två indikatorer och vilka färger dessa har i sur, neutral och basisk lösning
 • Kunna vilka pH-värden som motsvarar surt, neutralt och basiskt
 • Kunna ge exempel på syror och baser i vardagen
 • Kunna namn och kemisk formel för de tre starka syrorna
 • Kunna berätta om de starka syrornas egenskaper och användningsområden 
 • Veta att det finns joner och att dessa kan vara positiva eller negativa

Lär mer

 • Kunna redogöra för hur positiva och negativa joner bildas
 • Veta vilka joner som alltid finns i syror och i baser
 • Förstå skillnaden mellan starka och svaga syror
 • Förstå skillnaden mellan koncentrerad och utspädd lösning
 • Kunna förklara neutralisation som en reaktion mellan vätejoner och hydroxidjoner
 • Förstå vad en buffert är
 • Kunna ge exempel på oädla och ädla metaller och vad som menas med en oädel metall
 • Kunna redogöra för vilka syror som löser upp vilka metaller
 • Känna till de senast upptäckta syrorna

 

Begrepp:

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: