Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi havet år 7 mall

Skapad 2018-08-16 10:16 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola 7 – 9 Biologi
I det här området lär vi oss om havet och dess ekosystem samt djur och växter som hittas där.

Innehåll

 

Begrepp: 

Ekologi

Ekosystem

Näringskedja

Näringsväv

Näringsämne

Övergödning

Cell

Organism

Fotosyntes

Nässeldjur

Blötdjur

Tagghudingar

Leddjur

Fiskar

 

Processer:

Påverkan på näringskedja (temperatur, invasiva arter, näringsämnen, utsläpp)

 

Labbar:

Vad föredrar gråsuggor?

Dissekera räka

Dissekera bläckfisk

Musslor som vattenrenare

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: