Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Valet 2018

Skapad 2018-08-16 10:39 i Hästhagenskolan Lerum
Grundskola 1 – 3 Geografi SO (år 1-3) Svenska
I år ska Sverige gå till val. Därför ska vi lära oss mer om vad demokrati är, vika partier det finns i Sverige och hur ett val kan gå till.

Innehåll

2. MÅLET MED UNDERVISNINGEN

Målet med undervisningen är att du skall lära dig om…

 

- skillnaden mellan demokrati och diktatur.

- hur Sverige styrs

- hur ett riksdagsval går till.

- beskriva hur möten exempelvis ett klassråd brukar organiseras och genomföras

- känna till några av våra riksdagspartier samt deras symboler och partiledare

 

 

3. SÅ HÄR SKALL VI ARBETA

Vi kommer att…

- få lyssna på genomgångar.

- se på filmer och bildspel.

- delta i diskussioner.

- skapa egna partier tillsammans med kamrater i både åk 1 och åk 2.

- öva på att argumentera, för och emot.

- arbeta med material kring det svenska riksdagsvalet.

 

 

4. DETTA SKALL BEDÖMAS 

Bedömning av dina kunskaper och förmågor sker fortlöpande genom samtal och iakttagelser

 

Efter avslutat arbete skall du kunna…

- samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas, exempelvis förklara begreppet demokrati.

- beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras såsom exempelvis klassråd.

- ta del av enkel information i olika medier.

- samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

- samarbeta i grupp.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: