Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En oväntad vänskap

Skapad 2018-08-16 11:43 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Läsning och analys av boken En oväntad vänskap.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk
Vi kommer att läsa och arbeta med boken "En oväntad vänskap".

Innehåll

Arbetsområde

Under kommande veckor kommer vi att läsa En oväntad vänskap. Boken kommer sedan att jämföras med filmen och ni kommer att få lära er att skriva en analyserande text där du ska berätta om skillnaden mellan boken och filmen.

Konkreta mål

Du kommer att få hjälp att utveckla dina lässtrategier, utveckla ditt ordförråd och lära dig att skriva en återberättande text. Du visar vad du har lärt dig genom att utföra och lämna in arbetsuppgifter till boken, göra ett ordprov och använda nya ord muntligt/ skriftligt samt genom att skriva en analyserande text som lämnas in.

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att:

- använda lässtrategier och förstå innehållet i boken - inlämning arbetsuppgifter

- förstå och använda ord - ordprov

- skriva en analys om boken och filmen

Undervisning

Vi kommer att läsa tillsammans och enskilt. 

Vi kommer att arbeta med frågor till boken och skriva korta texter.

Vi kommer att samtala och diskutera om boken.

 

 

Uppgifter

 • "En oväntad vänskap" kapitel 3 & 4

 • Att flyga, kapitel 1

 • Kapitel 5-7

 • En oväntad vänskap

 • Kapitel 11-12

 • "En oväntad vänskap" kapitel 8-10

 • Lektion 1, uppstart

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  SvA  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  SvA  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  SvA  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  4-6
 • Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.
  SvA  4-6
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  SvA  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: