Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ångelstaskolan, Matematik 2A, kapitel 1

Skapad 2018-08-16 13:01 i Ångelstaskolan Uppsala
Grundskola 2 Matematik
I första kapitlet får du träffa Sally och Kurre igen. Vi repeterar addition och subtraktion samt tränar på att addera och subtrahera med tiotal och ental.

Innehåll

Mål:

Du ska kunna:

 • tiokompisar och tiotalsövergångar i talområdet 0-20.
 • begreppen term, summa och differens.
 • hur en hundraruta är uppbyggd.
 • hur ett tal är uppbyggt med tiotal och ental.
 • räkna addition i talområdet 0-100 genom att addera tiotal för sig och ental för sig. (Utan tiotalsövergång.)
 • räkna subtraktion i talområdet 0-100 genom att addera tiotal för sig och ental för sig. (Utan tiotalsövergång.)

Undervisning och arbetsformer:

Du kommer att få möjlighet att träna på detta genom att:

 • få instruktioner och förklaringar av lärare
 • delta i diskussioner och samtal
 • enskilt och i grupp arbeta i arbetsboken Favoritmatematik 2A
 • spela spel
 • arbeta med konkret material

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • visa kunskaper om talområdet 0-100. (Talet före/efter, hundrarutan, talens uppbyggnad
 • addera och subtrahera tal utan tiotalsövergång i talområdet 0-100.
 • använda begrepp på ett riktigt sätt.

Du kommer att få visa dina förmågor när du:

 • deltar i diskussioner och samtal
 • enskilt och i grupp arbetar i arbetsboken Favoritmatematik 2A
 • spelar spel
 • arbetar med konkret material
 • gör en summativ diagnos

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: