👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva brev

Skapad 2018-08-16 13:57 i Visa vux Visa kommun
Vuxenutbildning Svenska för invandrare
Vi lär oss skriva brev med rätt struktur och innehåll. Vi tränar även rätt språkanvändning

Innehåll

Under tidsperioden 20/8-4/9 kommer vi att arbeta med texttypen "Brev".

Du kommer att träna och utveckla strukturen för brev:

 • informellt brev
 • formellt brev
 • skillnaden mellan informellt och formellt brev
 • ort och datum
 • hälsningsfraser
 • inledning
 • innehåll/information
 • indelning av text
 • avslutning

Du kommer att träna och utveckla ditt skriftspråk och din grammatik

 • meningsbyggnad  med rätt ordföljd och skiljetecken
 • språk som passar det jag skriver om och till vem jag skriver
 • passande pronomen
 • rätt tempus på verb
 • rätt böjning av adjektiv och substantiv

Vi kommer att ha genomgångar tillsammans.

Vi kommer att titta på olika exempeltexter för att se typiska drag för olika brev.

Vi skriver brev tillsammans och enskilt om olika ämnen.

Vi läser olika brev för att se de olika delarna i ett brev.

 

Arbetet avslutas med att du visar att du förstår

 • strukturen för brev
 • skillnaden på informellt och formellt brev
 •  att du kan skriva din text med godkänd meningsbyggnad, grammatik och språk

Du kommer att få visa dina kunskaper med att skriva ett eget brev

Uppgifter

 • Brev

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • -
  SFI  C
 • Eleven skriver enkla texter, med viss anpassning till syfte och mottagare, för att kommunicera i vanliga situationer i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Eleven skriver sammanhängande och begripliga berättande och beskrivande texter om erfarenheter, intryck och åsikter samt informerande texter om bekanta ämnen. Eleven skapar i huvudsak fungerande struktur i sina texter och visar prov på viss variation i ordförråd och meningsbyggnad.
  SFI  E
 • -
  SFI  C
 • -
  SFI  A

Matriser

SFI
Nationellt prov skriftlig produktion, SFI, kurs D

GLOBAL BEDÖMNING

E
D
C
B
A
Syfte och genre
Texten är funktionell i förhållande till syfte och är skriven med viss anpassning till situation och mottagare.
Texten är innehållsligt och språkligt anspassad till situation och mottagare och har ett relativt gott flyt.
Texten är innehållsligt och språkligt väl anpassad till situation och mottagare och har ett gott flyt.
Innehåll och omfång
Innehållet är relevant och tillräckligt omfångsrikt.
Begriplighet
Texten är sammanhängande, begriplig och har ett visst flyt.

ANALYTISK BEDÖMNING

E
D
C
B
A
Textstruktur
Texten har en, för syftet, i huvudsak fungerande struktur och textbindning.
Texten har en, för syftet, relativt väl fungerande struktur och en varierad och fungerande textbindning
Texten har en, för syftet, väl fungerande struktur och en varierad och väl fungerande textbindning.
Nödvändiga referenser till tid, person och plats görs och fungerar i huvudsak.
Nödvändiga referenser till tid, person och plats och görs och fungerar relativt väl.
Nödvändiga referenser till tid, person och plats görs och fungerar väl.
Språklig variation och säkerhet
Du formulerar sig någorlunda idiomatiskt med viss anpassning till situation och mottagare.
Du formulerar sig till stor del idiomatiskt och med anpassning till situation och mottagare.
Du formulerar sig idiomatiskt och med god anpassning till situation och mottagare.
Du visar viss precision och viss variation i ordval.
Du visar förhållandevis god precision och förhållandevis god variation i ordval och använder med förhållandevis god variation och relativt god säkerhet såväl grundläggande som mer avancerade grammatiska strukturer.
Du visar god precision och god variation i ordval och använder med god variation och god säkerhet såväl grundläggande som mer avancerade grammatiska strukturer.
Du använder med viss variation och viss säkerhet såväl grundläggande som mer avancerade grammatiska strukturer.
Skriftspråksnormer
Du följer relevanta skriftspråksnormer och behärskar grundläggande stavningsregler.
Du följer relevanta skriftspråksnormer och behärskar grundläggande stavningsregler.
Du följer relevanta skriftspråksnormer och behärskar grundläggande stavningsregler.

SAMMANVÄGD BEDÖMNING

F: Texten är inte funktionell i förhållande till syfte, situation och mottagare och/eller har språkliga brister som gör att texten inte når kraven för E.
E
D
C
B
A
SAMMANVÄGD BEDÖMNING