👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 2

Skapad 2018-08-16 14:15 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Grundskola 2 Svenska
I svenskan kommer vi att läsa olika texter och utveckla våra lässtrategier. Vi kommer att skriva berättande texter och faktatexter, hålla presentationer och samtala.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga:

 • att skriva texter med en röd tråd (inledning, handling och avslutning)
 • att stava välbekanta ord
 • att skriva meningar med stor bokstav och punkt
 • att läsa olika typer av texter
 • att använda olika stöd när du läser texter
 • att återberätta en läst text för andra
 • att i en grupp berätta och lyssna på andra

 

Bedömning - vad och hur


Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • läsa olika typer av texter t.ex. enkla faktatexter och skönlitterära texter
 • återberätta en läst text 
 • skriva texter med en tydlig handling
 • återberätta en händelse
 • stava välbekanta ord
 • skriva meningar med stor bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken

 


Hur:

 • Jag lyssnar på dig när du läser.
 • Jag läser dina texter.
 • Jag lyssnar på dig när du berättar.
 • Jag bedömer om du är delaktig och aktiv under lektionerna.
 • Jag bedömer inlämningar, läxor, diagnoser och prov.

 

Undervisning och arbetsformer


Så här kommer vi att arbeta:

 • Arbeta och diskutera enskilt och i grupp.
 • Läsa olika typer texter.
 • Skriva olika typer av texter.
 • Samtala om texter.
 • Berätta för varandra.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3

Matriser

Sv
Svenska år 2

På väg att nå målet
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Läsa
 • Sv  1-3
Du kan med flyt läsa olika texter som handlar om saker du känner till. Du använder metoder och lässtrategier som fungerar bra.
Läsförståelse
 • Sv  1-3
Du kan förstå vad du läser. Du berättar på ett enkelt sätt vad du tycker är viktigt i texten.
Diskutera texter
 • Sv  1-3
Du kan diskutera tydliga budskap i texter på ett enkelt sätt. Du jämför det med något du själv varit med om.
Skriva
 • Sv  1-3
Du kan skriva enkla texter på dator och med en handstil som går att läsa. Du använder strategier för att skriva texter anpassade till olika ändamål.
Stavning
 • Sv  1-3
Du kan stava ord som du ofta använder och ord som är vanliga i texter som handlar om saker du känner till.
Skrivregler
 • Sv  1-3
Du använder stor bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken.
Skriva berättelser
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Du kan skriva berättelser med tydlig början, handling och slut. Du har en enkel röd tråd och en i huvudsak fungerande handling.
Informationssökning och faktatext
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Du kan söka information från en källa som någon visar dig. Du kan skriva en enkel faktatext med den viktigaste informationen.
Använda begrepp
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Du kan använda faktaord som hör ihop med det du skriver om. Du skriver så att det är tydligt vad texten handlar om.
Använda bilder
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Du kan använda bilder till texten för att tydligare förklara det du skriver om.
Utveckla texter
 • Sv  1-3
Du kan ge enkla omdömen om dina och andras texter med hjälp av frågor, och du kan bearbeta egna texter.
Samtala
 • Sv  1-3
Du kan prata med andra om saker som du känner till. Du ställer frågor, ger kommentarer och säger vad du tycker. Du kan lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
Tala
 • Sv  1-3
Du kan muntligt presentera saker som händer i vardagen så att det är lätt för den som lyssnar att förstå.
Alfabetet
Du kan alfabetet och hur det är ordnat.
Grammatik
Du de tre ordklasserna substantiv, verb och adjektiv. Du kan använda singular och plural, obestämd och bestämd form. Du kan använda tempusformerna presens och preteritum. Du kan komparera adjektiv.

Kommentar

På väg att nå målet
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper