Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 2

Skapad 2018-08-16 14:25 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Grundskola 2 SO (år 1-3)
I SO skall vi arbeta med FN och de mänskliga rättigheterna. Vi kommer att undersöka hemortens historia och diskutera kristendomen, islam och judendomen. Dessutom kommer vi att behandla hur det är att bo och leva på olika platser.

Innehåll

 

Arbetssätt/metod

 • Gemensamma genomgångar, praktiska övningar och gruppövningar.
 • Studiebesök och utflykter.
 • Självständigt arbete med stenciler och övningsuppgifter.
 • Test och diagnoser.

Bedömning:

Jag kommer att bedöma:

 • Ditt muntliga arbete i par/gruppuppgifter samt under genomgångar.
 • Ditt skriftliga arbete under lektionerna.
 • Dina resultat på test och diagnoser.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3

Matriser

SO
Matris i SO år 1-3

På väg mot målet
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Samhällskunskap - FN och mänskliga rättigheter
Du vet vad FN är och arbetar med och du förstår att det finns mänskliga rättigheter som gäller alla människor. Du känner till barnkonventionen. Du kan även nämna någon rättighet.
Samhällskunskap - Pengar
Du vet att man använder olika betalningsformer för att betala med och kan avgöra rimligheten i vad t.ex. en bil gentemot en godisbit kan kosta. Du vet vad några varor och tjänster kan kosta.
Samhällskunskap - Bo, leva och flytta
Du vet att människor kan flytta från en plats till en annan och varför de gör det. Du funderar över hur en flytt kan påverka de som flyttar.
Geografi - Bo och leva
Du vet att människor bor på olika platser bland annat beroende på hur naturen ser ut. Du kan jämföra stad och landsbygd.
Historia - Tidslinjer
Du har en förståelse för tidslinjer och begreppen dåtid, nutid och framtid.
Historia - Hemortens historia
.
Du vet att samhället har förändrats genom åren. Du kan göra jämförelser mellan hur det var att leva i hemorten förr och nu. Du kan ge exempel på vad kristendomen betydde förr i tiden och hur det påverkade hemorten och skolan.
Historia - Olika källor
Du vet att historia kan undersökas genom olika källor, t.ex. historiska och arkeologiska.
Religion - Kristendom, Islam och Judendom
Du kan göra enkla jämförelser mellan kristendomen, islam och judendomen. T.ex. gällande symboler, heliga skrifter och heliga byggnader.
Religion - Religionsutövning i närområdet
Du beskriver några platser för religionsutövning i närområdet.

På väg mot målet
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: