👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 6B problemlösning. Torsdagar vecka 34-23.

Skapad 2018-08-16 14:27 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Grundskola 6 Matematik
Den som känner tilltro till matematik vågar pröva sig fram förutsättningslöst för att se vad som fungerar och inte fungerar. Du behöver inte alltid fokusera på ”rätt sätt” att lösa ett problem. Ibland behöver du bli medveten om att det ofta finns många olika sätt att komma fram till ett resultat på. Att känna tilltro innebär att våga växla mellan perspektiv, pröva nya metoder och kunna reflektera över vad man gör och vad resultatet blir, både enskilt och tillsammans med andra. Att våga reflektera över de begränsningar och möjligheter som ligger i olika lösningsmetoder och strategier genererar nya kunskaper hos dig och skapar i sin tur tilltro till ditt egna tänkande.

Innehåll

Syfte med problemlösning

Utveckla dina kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Vad behöver du lära dig?

Du ska träna på att

 • lösa olika problem i bekanta situationer genom att välja och använda strategier och metoder med anpassning till problemets karaktär
 • föra skriftliga och muntliga resonemang om tillvägagångssätt
 • resonera om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen
 • finna alternativa tillvägagångssätt för att lösa problemet

Undervisning- hur? 

Varje torsdag under hela åk 6 (vecka 34-23) kommer vi att arbeta med problemlösning kap 9. Du kommer att få lösa olika problem i bekanta situationer genom att välja och använda strategier och metoder med anpassning till problemets karaktär

 1. Läs igenom problemet tyst för dig själv.
 2. Läs frågeställningen och försäkra dig om att du förstår vad man frågar efter 
 3. Försäkra dig om att du förstår alla ord och begrepp, stryk under ord som är svåra att förstå eller begrepp du behöver lära dig mer om.
 4. Fundera på vilken strategi eller metod du skulle kunna börja att pröva med
 5. Fundera igenom hela lösningsprocessen och fundera på hur du vet att den strategi du valt kommer att fungera.
 6. Pröva att lösa problemet på ditt sätt. 
 7. Diskutera din lösning med en kamrat och lyssna på någon kamrats metod för att lösa problemet. 
 8. Arbeta med din lösning tills du känner dig nöjd!

Bedömning 

 
Skriftligt prov med blandade problem
Aktivt deltagande vid redovisning av alternativa tillvägagångssätt och i diskussioner om resultatens rimlighet
 • Föra skriftliga och muntliga resonemang om tillvägagångssätt
Läs igenom dina lösningar och försäkra dig om att vem som helst kan följa dina anteckningar och förstå hur du har tänkt när du löst problemet.

Be en kamrat, dina föräldrar eller kanske något syskon att följa dina lösningar och ta dig tid att berätta för dem om ditt problem och hur du tänkt lösa det. Be om respons. Fråga om det är tydligt nog eller om det är något de inte förstår. Be om tips på vad du kan göra för att förbättra dina resonemang ytterligare.
 • Resonera om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen
När du löst ett problem reflekterar du en stund över om din slutsats verkligen är rimlig

Fundera över hur du vet att din slutsats är korrekt.

Finns det något sätt att kontrollera lösningen på? Finns alternativa tillvägagångssätt för att lösa problemet
När du löst ett problem och försäkrat dig om att din lösning är korrekt försöker du att lösa problemet en gång till men med någon annan metod.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6