Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi lär oss om naturen tillsammans med Floyd

Skapad 2018-08-16 14:48 i Vessigebroskolan Falkenberg
Grundskola 1 NO (år 1-3)

Vi följer den lille flugsnapparungen Floyd i Kokkolokkoskogen där han lär känna vinden, solen, vattnet, träden och blommorna. Så småningom börjar Floyd förstå hur allt i naturen hänger ihop.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

I det här temat får du lära dig om naturen och saker som händer i naturen. Till exempel:  Hur många ben har en insekt? Vad är en flyttfågel? Vad äter inskter? Varför blir det dag och natt?  Varför har vi olika årstider?

Mål

Du ska få ökad förståelse för naturen och hur saker och ting påverkar och/eller samspelar med varandra.

 

Syfte; I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

När du uppnått målen för detta tema kan du:

*berätta om årstider och förändringar i naturen

'berätta om jordens rotation och krets kring solen.

'prata om olika djur och deras näringskedja

*utföra enkla fältstudier och undersökningar

*visa och beskriva hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra

*kunna dokumentera olika undersökningar

Bedömning

Vad ska bedömas?

 • rita och förklara modeller (t ex vattnets kretslopp, hur jorden snurrar runt solen och hur det hänger ihop med årstider och dygnet, näringspyramid etc)
 • förstå enkla faktatexter (antingen genom att lyssna eller läsa själv) samt faktafilmer och kunna berätta något nytt du lärde dig.
 • använda ord och begrepp som förekommer i temat (t ex puppa, näringskedja, lya, dygn, ruvar, flyttfågel...)
 •  förklara och observationer när du gör i undersökningar. 
 • namnge några djur eller arter 
 • göra enkla undersökningar och dokumentera dessa 

Hur ska det bedömas?

Du visar att du kan genom att du:

 • ritar och förklarar modeller skriftligt eller muntligt.
 • använda och förklara ord och begrepp som förekommer i temat.
 • deltar i samtal och diskussioner tillsammans med andra
 • observationer på det du gör i undersökningar.
 • namnger några djur och insekter
 • gör enkla undersökningar efter tydlig instruktion
 • kunna kategorisera dem på låg nivå

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att läsa om flugsnapparen Floyd och hur han upptäcker naturen. Vi kommer att gå till skogen för att uppleva med alla sinnen. Vi tittar på filmer om olika fenomen i naturen. Vi kommer att arbeta både självständigt och i par. 

Vi kommer arbeta med olika kollaborativa strukturer där eleverna blir mer aktiva. En av de strukturer vi ska börja med kallas EPA där varje elev får fundera först själv en stund, därefter prata med en kamrat som vi kallar lärkompis och efter det lyfter vi tankarna i helklass. Det kollaborativa arbetssättet inkluderar alla elever då alla elever får chansen att uttrycka sina tankar och därigenom blir mer aktiva. Vi kommer även att modella hur strukturerna fungerar så att det blir lättare för elever att göra likadant. 

Vi kommer att jobba formativt på så vis att vi talar om vad de ska lära sig och hur de ska komma vidare. Vi lyfter fram goda exempel när de sker i stunden, vi repeterar hela tiden och pratar mycket om vad vi lärt och att vi visar på att det tar tid att lära samt är kämpigt att lära. Vi kommer att visa lärandegropen då den ger en god bild av att vara i lärande. Vi ska försöka att uppmuntra till nyfikenhet och att de får ställa frågor kring vad som intresserar dem. Vi vill uppmuntra en kultur där vi alla lär av våra misstag. Det är inte farligt att göra fel. 

Vi kommer att vara i skogen, läsa skönlitteratur som anknyter till temat, rita/måla/bygga, läsa faktatexter, titta på filmer, jobba enskilt och i grupp. 

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: