Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nålfiltat huvud/ sydd kropp- årskurs 4

Skapad 2018-08-16 15:22 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Eleverna får såga ut ett valfritt djur i trä med hjälp av kontursåg. De får fila och slipa och får lära sig att borra med pelarborren. Därefter får de själva planera ett arbete utifrån temat "farkost" där de får omsätta sina kunskaper de lärt sig i arbetet med djur på hjul.
Grundskola 3 – 5 Slöjd
Nu ska vi tillverka en figur med nålfiltat huvud och en sydd kropp med sydda kläder. När figuren är färdig gör du en liten film med några andra docker. Filmen blir ett samarbete med bilden. Filmmanus skrivs på bildlektionen eller textillektionen och filmen görs på bildlektioner.

Innehåll

Förankring i läroplanen

När du arbetar med din figur kommer du få öva många olika förmågor. De som är viktigast i just det här arbetet är följande:

Innehåll och arbetsformer

Din figur
De arbetsmoment du kommer gå igenom är följande:

 • Skissa upp din bild till ditt ansikte på ett papper.  Du väljer helt själv vilken figur du vill göra efter egen fantasi och önskemål. Börja med att nålfilta din figur i grund ull.
 • När du är nöjd med anletsdragen lägger du på färgad ull.
 • När ansiktet är färdigt, nålfiltar du en hals på ditt ansikte.
 • Nu ska du börja med kroppen.
 • Rita av ditt mönster på mönsterpapper.
 • Nåla fast ditt mönster på filttyg.
 • Klipp ut din mönster i filttyget.
 • Börja med att sy insnitten vid halsen.
 • Sy sedan runt kroppen och spara en öppning vid halsen.
 • Stoppa kroppen med vadd och stoppa in halsen i hålet vid öppningen.
 • Sy nu runt halsen.
 • Nu kan du sy dom kläder du önskar till din figur.

Under tiden du arbetar med din figur arbetar du med dokumentation på unikum. Där beskriver du processen och vad du lärt dig.

Ta en stund varje lektion till din dokumentation.
Bedömning

Bedömningen av elevernas kunskaper sker fortlöpande under arbetes gång genom observation och diskussion med eleven och dokumentationen på unikum. När slöjdarbetet är klart får eleverna också visa upp sina arbeten på utställning i glasskåp i foajén.

De förmågor om står i fokus för bedömningen är följande:

Uppgifter

 • Planering och genomförande av Nålfiltad figur

Matriser

Sl
Eklandaskolan Slöjd, matris åk 4

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Formgivning & framställning
Eleven reflekterar över sin egen arbetsprocess med viss användning av slöjdspecifika begrepp.
Säkerhet
I
arbetet med några hantverkstekniker kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer du tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Idéutveckling
Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Omdömen
Du kan ge enkla omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Resonemang
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: