Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: Berättande texter.

Skapad 2018-08-16 15:24 i Kyrkskolan 4-6 Ludvika
Grundskola 5 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
För att nå kraven för godkänt betyg behöver eleven kunna läsa med flyt och kunna skriva olika sorters texter. Vi kommer att läsa olika sorters texter och lära oss hur berättande texter är uppbyggda för att sen lära oss att skriva egna berättelser.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

- Läsa berättande texter med flyt. 
- Olika sorters berättande texter. 
- Strategier för läsförståelse så att vi bättre kan tillgodogöra oss texterna vi läser. 
- Hur en skriver en berättande text. 
- Vanliga stavningsregler i det svenska språket. 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska under hösten läsa flera olika sorters berättande texter som fabler, noveller och sagor. 
Vi kommer :
- att träna på att läsa både tyst och högt i en läsläxa som vi har varje vecka. 
- att gå igenom olika strategier för att förstå texterna vi läser. 
- att fundera kring strukturen för en berättande text med språkliga drag och hur den här uppbyggd.
- träna på att skriva en berättande text genom att fundera på strukturen och vilka ord en ska använda och hur en ska stava dem. 
- att träna på stavning genom genomgångar och olika arbetsuppgifter. 

Vad som kommer att bedömas:

Bedömningen kommer att ske utifrån hur väl du läser en text med flyt, hur du skriver en berättande text och hur du strukturerar den och använder språket. 

Stavning och meningsuppbyggnad kommer att bedömas tillsammans med innehållet så som huvudkaraktär, inledning, problem, lösning på problem och avslutning. 

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att få läsa högt i grupper varje vecka samt arbeta med olika uppgifter kring texten. 

Du kommer att få arbeta med läsförståelse. 

Du kommer att få skriva en berättande text som kommer att bli bedömd utifrån tidigare nämnda punkter. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: