👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 9 - Vacaciones

Skapad 2018-08-16 15:36 i Kungsklippeskolan Huddinge
Vi utgår från texterna: "Vacaciones", "El pescador y el turista", "¿Qué sabes del mundo hispánico?" och "Mexico" i Gracias 9 för att träna perfekt och pågående form (gerundio). Vecka 45 kommer vi jobba med att skriva en reseblogg om ett land i latinamerika.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Vi kommer starta den här terminen med en hel del repetition men också lite nytt. Vi ska träna på att prata och skriva om vad vi har gjort. Vi har bytt läromedel och testar nu läroboken Gracias 9 (textbok, övningsbok och hemsidan gracias.nu).

Innehåll

Innehåll

Vi kommer arbeta med kap 1 Vacaciones under v 35-37.

Du lär dig:

 • skriva och samtala om vad du och andra har gjort
 • lite fakta om Galicien                                                                                                                                              

Detta kommer vi att träna genom att läsa, skriva, lyssna och prata.

 

Bedömning

Skriftligt arbete: Ni kommer att få skriva en text om vad ni HAR gjort (perfekt) under en påhittad resa till ett land.

Muntligt arbete: Ni kommer filma när ni intervjuar varandra om resan (som ni skrev en text om).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  C 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  C 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  A 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9
 • Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9

Matriser

M2
Vacaciones SKRIVA

SKRIVA

E
C
A
INNEHÅLL OCH ORD
Du visar att du kan använda ord, enkla fraser och meningar för att berätta om en semesterresa och du behärskar dessa ganska väl.
Du visar att du med viss säkerhet kan använda dig av ord, fraser och meningar för att berätta om en semesterresa. Du försöker bygga ut dina meningar.
Du visar att du med säkerhet kan använda dig av ord, fraser och meningar för att berätta om en semesterresa. Du försöker utveckla innehållet så mycket du kan.
FORM
Du skriver enkla korta meningar och ditt språk går att förstå även om det innehåller oklarheter. Du försöker använda verb i perfekt och lyckas delvis.
Du bygger ut en del av dina meningar och texten är relativt sammanhängande. Du har ett delvis varierat språk. Ditt språk är på väg att bli ganska korrekt. Du använder verb i perfekt med viss säkerhet.
Du skriver relativt sammanhängande meningar och du har ett relativt varierat språk. Din text är ganska korrekt. Du använder verb i perfekt med säkerhet.

M2
Vacaciones TALA

TALA

E
C
A
INNEHÅLL OCH ORD
Du visar att du kan använda ord, enkla fraser och meningar när du berättar om en resa och behärskar dessa ganska väl. Ditt språk går att förstå även om det innehåller oklarheter.
Du visar att du med viss säkerhet kan använda fraser och meningar när du berättar om en resa. Du försöker bygga ut dina meningar. Ditt språk är på väg att bli ganska korrekt.
Du visar att du med säkerhet kan berätta om en resa. Du bygger ut dina meningar. Du försöker utveckla innehållet så mycket du kan. Ditt språk är ganska korrekt och relativt varierat.
UTTAL, INTONATION OCH FLYT
Ditt uttal är bra, men innehåller några uttalsfel. Din intonation är godtagbar och du är på väg att få flyt i ditt språk.
Du är på god väg att behärska de spanska uttalsreglerna. Din intonation och ditt flyt är relativt bra.
Du följer reglerna vad gäller uttal och intonation. Du har ett bra flyt.