Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 5 Ht-18 Matematik

Skapad 2018-08-16 16:36 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Matematik
Under höstterminen kommer vi att arbeta med taluppfattning, aritmetik, tid och tiduppfattning, bråk och decimaltal samt vikt och volym.

Innehåll

Vad kommer matematiken i åk 5 att innehålla?

 • Arbetsområdet Taluppfattning 
 • Arbetsområdet Tid och tiduppfattning 
 • Arbetsområdet Bråk och decimaltal
 • Arbetsområdet Geometri 
 • Arbetsområdet Vikt och volym 

Såhär kommer vi att arbeta: 

 • Veckans mattemål 
 • Lärobok Matteborgen 
 • Gleerups digitala mattebok 
 • Praktiska övningar med laborativt material 
 • Muntliga övningar 
 • Självvärdering och utvärdering 
 • Problemlösning

Såhär kommer du att bedömas: 

 • din förmåga att lösa matematiska problem
 • välja och använda strategier och metoder med anpassning till problemets karaktär
 • ditt tillvägagångssätt vid redovisningar av lösningar, såväl skriftligt som muntligt 
 • dina kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i olika sammanhang
 • din förmåga att beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer
 • din förmåga att välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • ditt deltagande vid muntliga aktiviteter för att redogöra och samtala om tillvägagångssätt samt där du också för och följer matematiska resonemang
 • din förmåga att delta i par- och grupparbete och/eller diskussioner  
 • ditt arbete i matematikportalen genom olika uppdrag, uppgifter och läxor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Åk 5 Ht-18 Matematik

Taluppfattning

När du arbetat med avslutat område ska du kunna:
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
talområdet 0-1 000 000
läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000
storlek på tal
ordna tal efter storlek
ordna tal efter storlek samt kunna om ett tal är "större än" och/eller "mindre än"
addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet
använda ett lämpligt räknesätt för att lösa en enkel matematisk rutinuppgift
använda ett lämpligt räknesätt med säkerhet för att lösa en matematisk rutinuppgift

Tid och tiduppfattning

När du arbetat med avslutat område ska du kunna:
 • Ma  4-6   Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Tidsenheter År, kvartal, månad, dygn, timme, minut, sekund
uppskatta, jämföra och välja tidsenhet
uppskatta, jämföra och välja tidsenhet med säkerhet
Klockan
avläsa, mäta och beräkna tid. Du kan även skriva klockslagen med siffror
avläsa, mäta och beräkna tid. Du kan även skriva klockslagen med siffror med säkerhet
Tidsskillnad
räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag
räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag med säkerhet

Bråk och decimaltal

När du arbetat med avslutat område ska du kunna:
 • Ma  4-6   Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6   Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
vad decimaltal och "en hel" innebär
vad ett decimaltal är, att det skrivs med ett decimaltecken och hur man kan skriva en hel
med säkerhet vad ett decimaltal är, att det skrivs med ett decimaltecken och visar hur man kan skriva en hel på olika sätt
jämföra och skriva decimaltal
positionssytemet och beskriva vilket platsvärde en siffra har
positionssytemet och beskriva vilket platsvärde en siffra har med säkerhet
skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar
skriva tal med heltal, tiondelar och hundradelar
med säkerhet skriva tal med heltal, tiondelar och hundradelar
storleksordna decimaltal
bestämma vilket tal som väger mest och minst
med säkerhet bestämma vilket tal som väger mest och minst
addera och subtrahera enkla decimaltal
strategier för att addera och subtrahera enkla decimaltal
olika strategier för att addera och subtrahera enkla decimaltal och visar detta med säkerhet
kunna avläsa och skriva enkla bråk
läsa och skriva bråk
läsa och skriva bråk med säkerhet
kunna avläsa bilder av bråk
se vilket bråk som visas med hjälp av bilder
se vilket bråk som visas med hjälp av bilder med säkerhet
storleksordna och jämföra bråk
veta vilket bråk som är störst och minst och kunna jämföra dem
veta vilket bråk som är störst och minst med säkerhet och jämföra dem

Vikt och volym

När du arbetat med avslutat område ska du kunna:
 • Ma  4-6   Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
jämföra och använda måttenheter samt viktenheter
jämföra och använda enheterna liter, deciliter, centiliter, kilogram, hektogram och gram
jämföra och använda enheterna liter, deciliter, centiliter, kilogram, hektogram och gram med säkerhet
växla mellan olika måttenheter samt viktenheter
växla mellan de olika enheterna liter, deciliter, centiliter, kilogram, hektogram och gram
växla mellan de olika enheterna liter, deciliter, centiliter, kilogram, hektogram och gram med säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: