Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Valet 2018

Skapad 2018-08-17 07:26 i Bälinge skola Uppsala
Grundskola 4 Samhällskunskap Svenska
Hur fungerar ditt samhälle? Vem fattar beslut? Hur bestämmer människorna i landet vem som ska fatta beslut? Du är en del av samhället och du kan påverka genom demokrati och att göra ett val.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Sh
Val 2018

Ännu inte godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Fakta kunskaper
Du kan berätta om livet i en demokrati och hur ett demokratiskt val genomförs.
Du kan ännu inte berätta om livet i en demokrati. Du kan ännu inte berätta hur du genomför ett demokratiskt val.
Du kan berätta om vad demokrati är och hur du fattar demokratiska beslut. Du kan berätta om de demokratiska reglerna och hur de hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Du kan berätta och ge exempel på vad demokrati är och hur du fattar demokratiska beslut. Du kan berätta om de demokratiska reglerna och ge exempel på hur de hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag, i Sveriges riksdag, landsting och kommun.
Fakta kunskap
Du kan berätta namnen och symbolerna på Sveriges riksdagspartier
Du kan ännu inte namnge 4 av Sveriges riksdagspartier och dess symboler.
Du kan namnge 4 av Sveriges riksdagspartier och dess symboler.
Du kan namnge 6 av Sveriges riksdagspartier och dess symboler.
Begrepp
Att du använder begreppen/ord som undervisningen går igenom i texter och samtal
Du kan ännu inte begrepp såsom demokrati, diktatur, ordförande, sekreterare, protokoll, dagordning, regering, riskdag, kommun
Du kan förklara begrepp såsom demokrati, diktatur, majoritet, minoritet, ordförande, sekreterare, protokoll, dagordning, regering, riskdag, kommun, öppen och sluten omröstning.
Du kan förklara begrepp såsom demokrati, diktatur, majoritet, minoritet, ordförande, sekreterare, protokoll, dagordning, regering, riskdag, kommun, öppen och sluten omröstning, röstsedel, röstlängd, valbås, politiska partier
Diskutera
Att du är med och diskuterar, lyssnar och kommer med egna argument( åsikter)
Du deltar ännu inte i diskussionen. Du delar ännu inte med dig av dina egna åsikter.
Du kan delta i en diskussion utan att avbryta andra elever. Du kan framföra din åsikt och vänta in en annan kamrats åsikt utan att avbryta.
Du kan delta i en diskussion utan att avbryta andra elever. Genom att ställa följdfrågor till andra elever hjälper du till att hålla diskussionen levande. Du kan framföra din åsikt och vänta in en annan kamrats åsikt utan att avbryta.
Demokratisk process
Att du är med och genomför en demokratisk process i ett val
Du deltar inte i valet den 7:e september
Du deltar i valet den 7:e september. Du prickar av dig vid röstlängden, gör ett val via röstsedel i ett valbås.
Du deltar i valet den 7:e september. Du prickar av dig vid röstlängden, gör ett val via röstsedel i ett valbås.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: