Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ögonblicket fångat - åttan

Skapad 2018-08-17 09:04 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Grundskola 7 – 9 Svenska
Du skall försöka minnas ett speciellt tillfälle – ett ögonblick som av någon anledning är viktigt för dig. Det är detta tillfälle du skall fånga så noga som möjligt. Tänk på att du inte bara skall beskriva platsen där det hände utan även fånga stämningen så att läsaren kan sätta sig in i situationen. Använd dig av både text och bild.

Innehåll

Syfte

Det övergripande syftet med uppgiften är att du ska utveckla din förmåga att skriva gestaltande texter och kunna förstärka din text med hjälp av någon form av bild.

Undervisning

Läraren går igenom och repeterar hur du skapar och bearbetar en text, hur du ger och tar emot respons och vad som kännetecknar just denna typ av text. 

Du skriver och bearbetar texten på 1-2 lektioner.

Uppgiften


Du ska skapa en text som gestaltar ett ögonblick. Du ska anpassa ditt språk efter texttyp och följa de skrivregler som finns. 

Du ska också välja en passande bild till texten där du visar att du kan förstärka din text med någon slags illustration.

Du ska muntligt ge och få respons på din text. Du kommer att få utvärdera ditt arbete med hjälp av kamrat- och självbedömning.

Du skall försöka minnas ett speciellt tillfälle – ett ögonblick som av någon anledning är viktigt för dig. Det är detta tillfälle du skall fånga så noga som möjligt. Tänk på att du inte bara skall beskriva platsen där det hände utan även fånga stämningen så att läsaren kan sätta sig in i situationen. Du kan tänka att det är som att du har tagit ett foto av tillfället som fångat både situationen och känslorna.

Arbetsgång:
1. Gör en disposition/tankekarta.
2. Skriv ett utkast.
3. Låt någon annan läsa det och ge respons.
4. Bearbeta texten och gör ändringar.
5. Låt någon annan läsa texten igen.
6. Eventuellt ytterligare bearbetning av texten
7. Illustrera ditt ögonblick med en bild, ett foto eller liknande.

Tips:

Respons - När du ger respons är det viktigt att titta på och diskutera både språket och gestaltningarna. Går ögonblicket att leva sig in i? Går det att se det framför sig? Är det ett ögonblick som beskrivs? Läs texten en gång och fundera över innehåll och gestaltningarna och en gång för att fundera över språket. 

Gestaltningar 

- Beskrivande ord
- Känslor och funderingar
- Detaljer

- Liknelser och metaforer

- Använd alla sinnen (känsel, syn, lukt, smak, hörsel) i beskrivningarna
- Bra start och slut

Det är viktigt att du struntar i vad som hänt innan och vad som händer efter, håll dig till just det speciella ögonblicket. (Se upp om du skriver ”Sedan… Efter det…Så småningom…” osv. eftersom det då finns risk att du tar med för lång stund, för mycket tid, i ditt ögonblick.)

Bedömning:

Bedömningen görs av din färdiga text samt hur du har tagit till dig responsen och förbättrat din text utifrån det. 

 

Uppgifter

 • Ögonblicket fångat

 • Ögonblicket fångat

 • Ögonblicket fångat

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
  Sv  A 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
GA svenska matris 7 - 9 med fyra nivåer

Svenska

F
E
C
A
SV-6. Skriva
Förmågan att med ett varierat språk anpassa texter efter det sammanhang som den ska förekomma i.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
SV-7. Skriva
Förmågan att använda gestaltande beskrivningar.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
SV-10. Samspel text och andra medier
Förmågan att kombinera texttyper, estetiska uttryck och medier så att budskap förstärks, förtydligas och levandegörs.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
SV-11. Ge och ta respons
Förmågan att ge omdömen om texter och att bearbeta texter utifrån respons.
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: