Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk6. Politik - vad är det?

Skapad 2018-08-17 09:13 i Rävlanda skola Härryda
Grundskola 6 Samhällskunskap
I det här arbetsområdet ska vi lära oss om beslutsfattande och politiska idéer. Klicka på fliken "innehåll" för att se fullständig planering.

Innehåll

 

Mål och syfte

Målet och syftet med kapitlet politik är att ni ska kunna besvara följande frågor:

» Vad menas med att ett land är en demokrati/diktatur?

» Vad menas med att någon har makt och vilka har stor makt i Sverige?

» Vad är det för skillnad mellan riksdag och regering?

» Varför finns det politiska partier och varför samarbetar de med varandra?

» Hur går det till när vi använder oss av vår rösträtt i till exempel riksdagsvalet? 

 

Hur ska ni visa era kunskaper?

» Genom att vara aktiv på lektionerna och göra klart dina uppgifter

» Genom att lära dig nyckelbegreppen och kunna visa att du förstår dem

» Genom att skriva ett skriftligt prov

 

Veckoplanering:

Vecka 34 + 35 

Vi lär oss om demokrati och diktatur och vad som är skillnaden. Vi ska också lära oss om Sveriges grundlagar och vad som är skillnaden mellan en grundlag och en "vanlig" lag. 

 

 Veckans kunskapsmål:

» Ha kännedom om demokrati och diktatur och vad som är skillnaden.

» Ha kännedom om vad man gör i riksdag och regering och vad skillnaden är mellan dem. 

» Ha kännedom om Sveriges grundlagar och vad skillnaden är mellan en grundlag och en "vanlig" lag.

» Ha kännedom om begrepp som exempelvis demokrati, diktatur, representativ demokrati, direkt demokrati, riksdag, regering, mandatperiod, valdeltagande, medborgare, rösträtt och censur

 

Vecka 36

På fredag den här veckan kommer vi att ha skolval. Alla elever på Rävlandaskolan får vara med och deltaga i ett riktigt val där vi sedan kommer att sammanställa valresultatet för att se vilka partier som blir störst. Därför kommer vi att ägna vecka 36 åt att diskutera hur ett val går till, vilka politiska partier som finns och lite grann om vad de tycker.

 

Veckans kunskapsmål:

» Ha kännedom om hur ett riktigt val går till

» Ha kännedom om olika politiska partier och varför/hur de kan samarbeta med varandra

» Ha kännedom om begrepp som exempelvis politiska partier och statsminister

 

Vecka 37

Under vecka 37 är valresultatet sammanställt. Vi kommer att diskutera skolans resultat och jämföra det med det riktiga riksdagsvalet och ha vidare diskussioner om vad det kan innebära för landet.

 

Veckans kunskapsmål:

» Ha kännedom om hur valresultatet kan påverka hur landet styrs

» Ha kännedom om begrepp som exempelvis makt, majoritet, minoritet

 

Vecka 38: Repetition och prov

Under vecka 38 gör vi en tillbakablick; vad har vi lärt oss? Vad behöver vi repetera? Vi förbereder oss för det skriftliga provet som också äger rum den här veckan.

 

Veckans kunskapsmål:

» Ha kännedom om allt som vi har gått igenom (se tidigare kunskapsmål)

 

Övrigt:

- Materialet finns inläst på inläsningstjänst; bok "upptäck samhällskunskap 4-6"

Uppgifter

  • Prov i samhällskunskap (politik)

Matriser

Sh
Kunskapskrav samhällskunskap

E
C
A
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
,
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: