Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Repetera grunder - tyska åk 7

Skapad 2018-08-17 09:48 i Östra grundskolan Huddinge
I detta arbetsområde repeterar vi viktiga ord och uttryck för att sedan kunna bygga på kunskaperna och fortsätta utvecklas i tyska.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
I detta första arbetsområde repeterar vi viktiga ord och uttryck som du förmodligen har lärt dig i årskurs 6, men kanske har glömt under sommaren.

Innehåll

Repetera grunder - planering i tyska åk 7, v. 34-39

 

Syfte

Förmågor att träna

När vi är klara ska du kunna

Det här ska vi göra

Så här får du visa att du har lärt dig


Grunden till att kunna läsa, förstå och själv förmulera dig på tyska är att ha ett gott ordförråd. I denna kurs repeterar vi och befäster ord och uttryck som vi arbetade med i sexan och som du behöver ha med dig för att kunna bygga vidare på dina kunskaper i tyska.
- förstå och tolka innehållet i olika slags texter

...räkna på tyska

...veckordagar, månader och årstider

...användbara substantiv i singular och plural, samt deras genus

...användbara verb

...användbara adjektiv inkl. färger

...grundläggande fraser, t.ex. lära känna-fraser (både kunna fråga och svara).

Ni arbetar i par eller i grupper om tre. Gruppen får ansvar för en egen ordkategori och ni ska sedan lära resten av klassen dessa ord och uttryck. Alltsammans presenteras i form av en snygg affisch.

Kursen avslutas med ett prov.


Genom redovisningen och ett prov, samt förstås hur väl du i fortsättningen använder dig av dessa ord och uttryck.

Uppgifter

 • Vecka 35 + 36

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9

Matriser

M2
Kunskapskrav Tyska åk 7 - repetera grunder

Kusnskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kusnskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kusnskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Kusnskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kusnskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kusnskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Kusnskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kusnskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kusnskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: