Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ENERGI OCH EFFEKT

Skapad 2018-08-17 09:55 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Energi och effekt är två begrepp som hör ihop med arbete. Vi ska lära oss om dessa begrepp som påverkar vår vardag så mycket.
Grundskola 7 – 9 Fysik
Lampor, kaffemaskiner, tvättmaskiner, kylskåp och datorer – alla har tekniska beskrivningar som talar om hur mycket energi de använder under en viss tid. Det är stora mängder energi som behövs. Problemet är att vi utvinner mycket av energin vi behöver på sätt som skadar vår planet. Världen står därför inför en stor utmaning. Vi måste bli medvetna om hur mycket energi som går åt till alla produkter vi använder. Alla maskiner och apparater ska så klart göra tillräcklig nytta, men i framtiden måste det ske med lägre energianvändning. Energi som krävs för att driva alla maskiner och apparater måste dessutom produceras på ett hållbart sätt, så att vi inte förstör vår planet.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll

 

Fysiken och världsbilden

 •  Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder.
   Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Fysikens metoder och arbetssätt 

 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt.
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. 

Konkretisering

I det här arbetsområdet ska du lära dig 

 • Mekanikens gyllene regel
 • Veta vad fysikaliskt arbete är
 • Veta vad effekt är
 • Veta skillnaden på läges- och rörelseenergi (mekanisk energi)
 • Känna till enheten för effekt och för energi (kilowatt samt kilowattimme)
 • Kunna effektlagen
 • Träna begreppen genom att göra uppgifter

Undervisning och arbetssätt

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper skriftligt, muntligt och laborativt (diskussioner, laborationer och provet). Jag kommer i det också att bedöma hur du använder det naturvetenskapliga språket i alla delar samt hur ni samarbetar och genomför laborationerna.  

Matriser

Fy
ENERGI OCH EFFEKT

E
C
A
Samtala och diskutera (under föreläsningar, i diskussioner samt skriftligt i dokumentationen)
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Undersökningar, frågeställningar & planeringar (uppgifter och laborationer i häftet)
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar
Dokumentera undersökningar (anteckningsboken och häftet)
Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Fysikaliska samband i vardagsliv & samhälle (under föreläsningar, i diskussioner, skriftligt i dokumentationen samt provet)
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: