Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English

Skapad 2018-08-17 10:06 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Engelska
English unit 1

Innehåll

1) ...

2) ...

3) ...

Uppgifter

 • Ej namngiven

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor.
  Eng  -
 • Innehåll och form i olika typer av fiktion.
  Eng  -
 • Levnadsvillkor, attityder, värderingar och traditioner samt sociala, politiska och kulturella förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Engelska språkets utbredning och ställning i världen.
  Eng  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i varierande tempo och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  Eng  A
 • Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i varierande tempo och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  Eng  C
 • Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i varierande tempo och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  Eng  E
 • Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant, effektivt och kritiskt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  Eng  A
 • Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  Eng  C
 • Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  Eng  E

Matriser

Eng
Unit 1

English 5 - formal letter

I den här betygsmatrisen kan du se vilka kunskapskrav jag anser att du uppnått i uppgiften. Du kan också se vad du behöver göra för att nå upp till ett högre kunskapssteg, om det inte är ifyllt.
E
C
A
Meningsbyggnad och ordförråd
Relativt tydlig, relativt varierad meningsbyggnad.
Tydlig och relativt varierad meningsbyggnad med gott ordförråd.
Tydlig, varierad och avancerad meningsbyggnad med rikt ordförråd.
Grammatik och stavning:
Grammatik och stavning fungerar trots flera störande och några förstörande fel.
Grammatik och stavning är mestadels korrekt.
Grammatik och stavning är korrekt eller har enstaka störande fel.
Flyt och ledighet
Språket har ett relativt gott flyt.
Språket är tydligt och har ett gott flyt.
Språket är tydligt, har ett gott flyt och är relativt ledigt.
Innehåll
Ämnet behandlas relativt sammanhängande och översiktligt med något exempel på egen reflektion.
Ämnet behandlas sammanhängande, relativt välgrundat och relativt utförligt med egna tankar och exempel.
Ämnet behandlas sammanhängande, välgrundat och utförligt med många egna tankar och exempel.
Mottagaranpassning
I någon mån anpassad till syfte och mottagare trots vissa stilbrott.
Viss anpassning till syfte och mottagare.
Tydlig anpassning till syfte och mottagare.
Formaliteter, inledning och avslutning
Det finns en enkel hälsningsfras.
Brevuppställning eller hälsningsfras är korrekt.
Korrekt och relevant brevuppställning, samt hälsnings- och avskedsfras.
Styckesindelning, struktur
Uppsatsen är relativt strukturerad med bristande eller begränsad styckes-indelning och begränsad el. enkel användning av sambandsord.
Uppsatsen är relativt strukturerad med i huvudsak korrekt styckesindelning och sambandsord som fungerar i sammanhanget.
Uppsatsen är strukturerad och har korrekt styckes-indelning och sambandsord som förbättrar strukturen på ett effektivt och varierat sätt.

Eng
Rubric reading comprehension

Aspects

I need work
I try
I’m good
Wow
Vocabulary
I didn’t get it, it was too difficult to follow, there were so many unknown words.
I understood parts of the text but there were many words I didn’t know.
I understood most of the text but I would have to look up some of the words.
I understood almost all the words and the ones I didn’t I could get from the context.
Details
I thought it was really hard to get any details, I was concentrating on the main contents.
I didn’t get all the details but enough to understand what the text was about.
I think I got most of the details. I tried to take notes while reading.
I got all the details and I made notes to prove it!
Issue
I feel stupid...
I didn’t quite recognize the issue but I think I have an idea of what it’s about.
I knew a bit about the issue discussed in the text and I could use my knowledge to understand more.
I knew about the issue they were talking about in the text and I could understand the references and the associations.
Perspectives
What’s a perspective?
I’m not sure I recognized any point of view.
I think I recognized the point of view that was in focus.
I could easily recognize several perspectives used in the text including postmodernism, feminism and postcolonialism.
Focus
Huh?
I try to focus but it doesn’t really work all the time. I guess I get most of the contents.
I am able to focus most of the time, I don’t think I missed anything.
I am blessed with an ability to focus on what I am reading and I don’t miss any important parts.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: