Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flotten HT-2020

Skapad 2018-08-17 10:09 i Gamla Förskolan Båten Vaxholm Stad
Förskola
Under barnens sista år på förskolan ska de få känna att de är äldst på förskolan samtidigt som en nyfikenhet in i skolvärlden väcks! Genom lek och experiment med naturvetenskap under hösten lockas barnen till att ställa hypoteser om vad som kommer att ske!

Innehåll

Metod

Under hösten kommer vi att arbeta med ett material från UR som heter "Tiggy Testar". Vi kommer att titta på ett avsnitt per träff och sedan göra det experiment som de gör under programmet. Efter det får barnen rita något från avsnittet i ett häfte som alla barnen får. Tiggy är nyfiken på hur saker fungerar. Varför flyter isbitar? Hur bildas en regnbåge? Och varför bubblar läsken? Tillsammans med Beppe utför hon häpnadsväckande experiment. Tiggy testar olika fenomen och upptäcker olika saker efter varje experiment! Ämnen som vi kommer att gå igenom är bland annat matematik, geometri, måttenheter, volym, vikt, fysik, fysikaliska fenomen, krafter och rörelser, kemi, naturvetenskap och mekanik.

Vi kommer tillsammans med barnen prova på enklare programmering med hjälp av våra små robotar på förskolan! Barnen kommer lära sig att ge koder till roboten så att den ska förflytta sig som barnen vill, detta är ett första steg i programmering! Vi kommer jobba med ett material från UR som heter "Programmera Mera". Serien vill på ett lustfyllt sätt berätta och visa hur programmering fungerar. Ett par tävlande barn får under ledning av programledaren Karin Nygårds möta utmaningar kopplade till programmering. Det handlar om logiskt tänkande, sortering och om att se mönster och samband. Fokus i programmet är tankesättet kring programmering snarare än att faktiskt lära sig skriva en kod eller kunna programmeringsspråk.

Mål

 • Vi vill att barnen ska får en vi-känsla och de ska tycka att det är roligt och meningsfullt att träffas och lära sig nya saker!
 • De ska tycka att det är lätt och roligt att leka med språket och de ska ha blivit stimulerade och utmanade i sin språk- och kommunikationsutveckling!
 • De ska öva på att förstå lättare instruktioner och de ska öva på att koncentrera sig kortare stunder!
 • Ställa hypoteser och utföra enklare naturvetenskapliga och kemiska experiment.
 • Väcka intresse för den digitala världen som vi lever i och testa på enklare programmering.
 

Kopplingar till läroplanen

 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: