Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2018-08-17 10:16 i Munkedalsskolan Munkedal
Solsystemet och dess himlakroppar. Tid och årstider. Människan i rymden.
Grundskola 6 Fysik Svenska

I arbetsområdet "Rymden" ska du få lära dig mer om solsystemets himlakroppar. Du ska få lära dig om himlakropparnas rörelser i förhållande till varandra och hur dag och natt/ månader och årstider uppkommer. Vi ska även lära oss om människan i rymden, användningen av satelliter och tidmätning på olika sätt.

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen i fysik inom kunskapsområdet Astronomi är att du ska utveckla din förmåga att ...

Innehåll - kopplingar till läroplan

Konkreticering av mål

I arbetsområdet kommer du som elev få möjlighet att utveckla kunskap om och förståelse för:

- solsystemets himlakroppar, dess uppbyggnad och rörelser.
- dygn, månad, årstider och år relaterat till rörelserna i solsystemet.
- människan i rymden.
-satelliter.                                                 

- tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.

Bra begrepp att kunna och förstå:

solen - solsystemet

stjärna

stjärnbild

galax

planet (stenplaneter/gasplaneter)

komet

meteorit

gravitation / dragningskraft / tyngdkraft

månens faser  (+ tidvatten  - ebb -- flod)

jordaxel

dygn

månad

år

årstid

vårdagjämning/höstdagjämning

världsbild 

satellit  (Sputnik)

Nicolaus Copernicus, Galileo Galilei, Neil Armstrong, Christer Fuglesang .....

Arbetsätt och arbetsformer

Under arbetets gång kommer du att få:

- läsa och skriva faktatexter.

- se på filmer.

- samtala och diskutera i helklass och i mindre grupper.

- arbeta enskilt och i grupp tillsammans med andra elever

- göra enkla undersökningar och dokumentationer.  

 

Bedömning och dokumentation

Jag kommer att bedöma dina kunskaper om och förståelse för:

 • solsystemets himlakroppar och dess rörelser i förhållande till varandra .
 • solens betydelse för livet.
 • begreppen dygn, månad, årstider och år. 
 • begreppen solen, månen, stjärna, stjärnbild, planet, galax, gravitation, dragningskraft, komet och meteorit.
 • hur människan utforskat rymden.

Genom:

Att du med hjälp av stödord skriver en faktatext där du visar att du har kunskap om och förståelse för himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och hur dag/natt/månader/årstider uppkommer. (Stödord: solsystem, solen, planeterna, Jorden- Tellus, månen, axel, roterar/snurrar, dag, natt, dygn, månad, år, årstid + givetvis fler om du vill). Utgå gärna från en tankekarta och rita gärna en förtydligande bild.  

Att du i mindre grupp, tillsammans med övriga elever, samtalar och för en diskussion om ovan nämnda begrepp. Ni turas om att dra ett begrepp, en elev börjar samtalet och därefter fyller övriga elever på. 

Din kunskapsutveckling bedöms även fortlöpande utifrån dina insatser under lektionstid och genom återkoppling till arbetet.

Dokumentation:

Din kunskapsutveckling förs in i matrisen nedan och valda arbeten sparas i portfoliopärmen alt. Unikum.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6

Matriser

Fy Sv
Fysik kunskapskrav åk 6 LGR 11 Skolverket

Använda kunskaper i fysik

På väg mot betyg E
E
C
A
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Använda information & anpassa framställning
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.

Göra undersökningar i fysik

På väg mot betyg E
E
C
A
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Använda fysikens begrepp, modeller och teorier

På väg mot betyg E
E
C
A
Fysikaliska fenomen & begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Himlakroppars rörelse
Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Dessutom förklarar eleven och visar på samband kring himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för utvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Dessutom förklarar eleven och visar på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.

Fy Sv
Svenska kunskapskrav Lgr 11

På väg mot betyget E.
E
C
A
Läsa och skriva
Skriva
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Läsa och skriva
Skriva
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: