Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 5

Skapad 2018-08-17 10:26 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Engelska år 5 med utgångspunkt i läromedlet What´s up.
Grundskola 5 Engelska

På engelskan kommer vi bland annat att arbeta med boken "Whats up". I år 5 fortsätter vi att följa familjen Clarks öden och äventyr. Engelska som världsspråk blir tydligt när Mr. Clark hamnar i Indien och till exempel när Fraser och Olivia får nya semesterkompisar från Nya Zeeland eller när Colin, en kompis med Fraser, chattar med Janet från USA. Vi får alltså möta olika varianter av det engelska språket.

Innehåll

Syftet med undervisningen är att ...

Eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågan att använda språkliga strategier för att förstå och att göra sig förstådda när de …

✱ får hjälp av läraren att använda olika strategier före och under läsning/lyssning

✱ arbetar med muntliga övningar till exempel presentationer, diskussioner, intervjuer

✱ producerar egen text

Eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågan att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används när de …

✱ möter faktatexter som behandlar samhälleliga och kulturella företeelser i olika engelskspråkiga länder

✱ möter dialoger där handlingen utspelar sig i olika delar av världen

✱ kommenterar och jämför det de läser med egna erfarenheter och kunskaper

Eleverna ges förutsättningar att utveckla förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift när de …

✱ arbetar med olika typer av tal- och konversationsövningar

✱ skriver egen text, till exempel svarar på frågor, konstruerar dialoger och intervjuer samt skriver egna texter.

 

Undervisning - så här kommer vi att arbeta

Du tränar olika språkliga förmågor genom att lyssna, läsa, tala, skriva och samtala på engelska.

På lektionerna kommer vi bland annat: 

 • lyssna på talad engelska från texter.
 • skriva egna texter (tex. presentationer, meddelanden, instruktioner, beskrivningar, faktatexter och återberättande texter)
 • utöka ditt ordförråd och träna på stavning. 
 • träna på och reflektera över hur språket är uppbyggt och jobba med grammatik och uttal
 • hörförståelseövningar
 • delta i samtal och diskussioner på engelska.
 • jobba i workbook

Bedömning - så här kommer dina kunskaper bedömas

Bedömningen kommer att ske genom termtest, ett test per förmåga, en gång på ht och en gång på vt och glosförhör.

 •  att lyssna och förstå, hörförståelse
 •  delta i övningar, skriv- och samtalsövningar.
 •  försöka prata engelska på lektionerna
 •  skriva, enkla beskrivningar och instruktioner
 • läsa och förstå, läsförståelse
 • samtala och diskutera på engelska med andra 
 • ta ansvar för sin inlärning
 •  förstå muntliga och skriftliga instruktioner
 • använda sig av strategier för tex lösa muntliga problem som du stöter på tex när du inte kan ett ord.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: