Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa 1 KVG

Skapad 2018-08-17 10:34 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Idrott och hälsa
Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Det ger tillfälle att uppleva och förstå betydelsen av rörelseaktiviteter och deras samband med välbefinnande och hälsa. Färdigheter i och kunskaper om rörelseaktiviteter och hur olika livsstilsfaktorer påverkar människors hälsa är grundläggande för att människor ska kunna ta ansvar för sin hälsa.

Innehåll

Moment i kursen:

- Introduktion

- Olika fysiska aktiviteter

-  Konditionstema, - Träningsmetoder och deras effekter

- Fysiska aktiviteter i naturmiljö + friluftsliv, 

- Säkerhet, åtgärder vid skada och nödsituation

- Anatomi - funktionell träning, Styrka

- Ergonomi - Arbetsmiljö- styrketräning

- Hälsa livsstil - dopning, kroppsideal, könsmönster

- Spänningsreglering och mentalträning 

SMART-MÅL -Egen planering, utförande och utvärdering, - Träningsmetoder och deras effekter

- Dans och rörelse till musik

- Simning

- Vinteridrotter

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa.
  Idr  -
 • Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.
  Idr  -
 • Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och koordinationsträning.
  Idr  -
 • Rörelse till musik samt dans.
  Idr  -
 • Utemiljöer och naturen som arena för rörelseaktiviteter och rekreation.
  Idr  -
 • Metoder och redskap för friluftsliv.
  Idr  -
 • Säkerhet i samband med fysiska aktiviteter och friluftsliv.
  Idr  -
 • Åtgärder vid skador och nödsituationer, till exempel livräddande aktiviteter vid blödning och drunkningstillbud.
  Idr  -
 • Kosthållning, droger och dopningspreparats betydelse för hälsa och prestation.
  Idr  -
 • Spänningsreglering och mental träning.
  Idr  -
 • Arbets- och studiemiljöer: samspel mellan situationens krav och människan utifrån ergonomiska aspekter, till exempel kroppslig balans och lyftteknik.
  Idr  -

Matriser

Idr
Idrott och hälsa 1 Matris

E
C
A
Rörelsekvaliteter
- Genomför en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. (bollspel, lekar, rörelse till musik, simning, skridskor, skidor)
Med goda rörelsekvaliteter.
Med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter.
Med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter av komplex karaktär.
Hälsa
- Beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa. - Diskutera friluftsliv, motion, idrott som social och kulturella fenomen, - Beskriva hur livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
Översiktligt.
Utförligt med förklaringar kopplade till relevanta teorier.
Utförligt och nyanserat, med förklaringar kopplade till relevanta teorier.
Arbets- och studiemiljöer
- Redogör översiktligt för krav på ergonomisk anpassning av rörelser i olika situationer. - Anpassa sina rörelser ergonomiskt med viss säkerhet. - Diskutera hur arbets- och studiemiljöer kan anpassas till människan.
Översiktligt med viss säkerhet.
Utförligt med viss säkerhet.
Utförligt och nyanserat med säkerhet.
Träningsmetoder
- Bedöma sina utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga. - Tar ansvar för att genomföra träningen. - Värdera träningsresultaten.
Med viss säkerhet Aktivt Med enkla omdömen
Med viss säkerhet Aktivt Med nyanserade omdömen
Med säkerhet Aktivt Med nyanserade omdömen samt i relation till träningsmetodernas teorier och anpassa sin träning till variationer i förutsättningarna.
Natur och utemiljö
- Genomför aktiviteter i naturmiljö.
Med goda rörelsekvaliteter
Med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter.
Med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter
Säkerhet
- Visa hänsyn till egen och andras säkerhet under idrott, motion och friluftsliv, vidta åtgärder vid skada/nödsituation.
I samråd med handledare
Efter samråd med handledare
Efter samråd med handledare
Självinsikt
- Bedöma den egna förmågan och situationens krav.
I samråd med handledare, med viss säkerhet
I samråd med handledare, med viss säkerhet
I samråd med handledare, med säkerhet

Idr
Friluftsliv och Livräddning

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: