👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upptäck samhälle - Lag och rätt

Skapad 2018-08-17 10:46 i Uppsävjaskolan Uppsala
Utifrån boken Upptäck samhälle.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Rättigheter och rättsskipning

Innehåll

Mål och syfte

När du har arbetat med kapitlet om Lag och rätt ska du kunna besvara följande frågor:

 • Varför finns det lagar?
 • Varför straffar vi brottslingar?
 • Varför begår människor brott?
 •  Hur påverkas förövaren, brottsoffret och samhället av kriminalitet?
 • Vilka rättigheter har alla människor i världen?
 • Vilka rättigheter har de nationella minoriteterna i Sverige? 

 

Arbetets upplägg

Läsa texter gemensamt och/eller själva. Arbeta med uppgifter i arbetsboken. Diskutera kapitlets innehåll tillsammans. Vi arbetar även med Studi och tittar på film från NE.se och UR.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6